Haljala Vallavolikogu I koosseisu XI istung

15.06.18

 

Toimumise aeg           19. juuni 2018 (teisipäev)
Koht                            Rannaklubi saal
Algus kell                    16:00

 

PÄEVAKORD:

 

 1. Võsu Kooli sisehindamise aruande kooskõlastamine
 1. Võsu Kooli arengukava kinnitamine

Arengukava
Lasteaiarühmade tegevuskava
Seletuskiri

 

 1. Haljala valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Aruanne koos audiitori aruandega
Väljavõte vallavalitsuse istungi protokollist
Revisjonikomisjoni arvamus

 1. Vihula valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Revisjonikomisjoni arvamus

 1. Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine
 1. Osalemine projektis „Tööle saamist parendavad tugiteenused Lääne-Virumaal" ja omafinantseeringu garanteerimine
 1. Haljala Vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 27 „Pädevuse delegeerimine" muutmine
 1. Määruste kehtetuks tunnistamine

 

 1. Nõusoleku andmine riigihanke „Haljala valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine" korraldamiseks
 1. Vallavara koormamine hoonestusõigusega
 1. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks ja hüpoteegiga koormamiseks (Uus põik 25, Haljala alevik)
 1. Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 15 „Haljala Vallavolikogu alatiste  komisjonide

koosseisude kinnitamine" muutmine

 1. Haljala Kooliga seotud pöördumine
 1. Vallavalitsuse informatsioon ja muud küsimused

 

 

Toimetaja: KATRIN KIVI