2017. aasta sügisel toimunud haldusreformi käigus liitusid Haljala vald ja Vihula vald, moodustades Haljala valla. Haljala valla veebileht täieneb jooksvalt. Kui te ei leia uue valla veebileheküljelt vajalikku infot, palume seda otsida oma endise omavalitsuse kodulehelt:
Vihula vald - http://www.vihula.ee
Haljala vald - http://haljala.kovtp.ee
Haljala valla arengukava 2018 – 2030 eelnõu avalik väljapanek toimub 20.09. – 5.10.2018.
 

Ettepanekute esitamise tähtaeg on 8.10.2018.

Ettepanekuid saab esitada kirjalikult otse kogukonna- ja arendusnõunik Anneli Kivisaarele aadressil anneli.kivisaar@haljala.ee ja avalikel aruteludel:
24.09 kell 18 Võsu rannaklubis, 
25.09 kell 18 Varangu seltsimajas,
26.09 kell 18 Karepa rahvamajas ja
27.09 kell 18 Haljala rahvamajas.

Arengukava eelnõu ja lisadega saab tutvuda SIIN

 

 

Rakvere-Haljala kergliiklustee avamine (Ain Liiva fotod)