Valdkonna kontaktid

16.08.18
Nimi Amet Telefon E-post
Kristi Aron abivallavanem 327 8233 kristi.aron@haljala.ee
Martti Samolberg Haljala Rahvamaja juhataja 325 0444;
5646 3471
rahvamaja@haljala.ee
Maiga Parksepp Haljala Vallaraamatukogu juhataja 325 0602 haljalark@haljala.ee
Aili Floren  raamatukoguhoidja Aaspere haruraamatukogus 325 0588 aaspererk@haljala.ee
Urve Kingumets raamatukoguhoidja Varangu haruraamatukogus 329 2133 varangurk@haljala.ee
Ene Loo raamatukoguhoidja Karepa haruraamatukogus 322 1821 karepark@haljala.ee
Ülle Tamm raamatukoguhoidja Vergi haruraamatukogus 325 2595;
505 0850
vergirk@haljala.ee
Tiina Tälli raamatukoguhoidja Vihula haruraamatukogus 329 2631 vihulark@haljala.ee
Anneli Alemaa   raamatukoguhoidja Võsu haruraamatukogus 325 8648 vosurk@haljala.ee
Aili Raudla  raamatukoguhoidja Võsupere haruraamatukogus 323 4130 vosupererk@haljala.ee
Marco Aitman valla spordijuht 5818 2475 marco.aitman@haljala.ee
Avo Seidelberg Võsu Spordihoone juhataja 323 8400;
502 0612
vosu.spordihoone@haljala.ee
Krista Keedus kultuuri- ja spordikomisjoni esimees  507 9077 krista.keedus@eesti.ee 

 

Toimetaja: KATRIN KIVI

2018 eraldatud toetused

Haljala Vallavalitsuse 22. märtsi 2018 korraldusega nr 105 eraldati  Haljala valla 2018 aasta eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks:

 

- MTÜ-le Varangu Külaselts, registrikood 80204320, aadress Varangu küla, Haljala vald, projektipõhist toetust 400 eurot ja tegevustoetust 1100 eurot.

- MTÜ-le Haljala Kultuuriselts, registrikood 80302956, aadress Tallinna mnt 13, Haljala alevik, projektipõhist toetust 400 eurot ja tegevustoetust 400 eurot.

- MTÜ-le Segapidi Selts, registrikood 80050383, aadress Tallinna mnt 13, Haljala alevik, projektipõhist toetust 600 eurot ja tegevustoetust 375 eurot.

- MTÜ-le Aaspere Külakoda, registrikood 80197761, aadress Kärmu küla Haljala vald, projektipõhist toetust 225 eurot ja tegevustoetust 300 eurot.

- MTÜ-le Spordiklubi Aaspere, registrikood 80029905, aadress Aaspere küla, Haljala vald, tegevustoetust tasuta võimlasaali kasutamisega 2 kord nädalas.

- MTÜ-le Korvpalliklubi B.C.Haljala, registrikood 80137262, aadress Kooli tn 6, Haljala alevik, tegevustoetust tasuta võimlasaali kasutamisega 1 kord nädalas.

- MTÜ-le Vainupea Külaselts, registrikood 80361568, aadress Vainupea küla, Muigi, Haljala vald, projektipõhist toetust 2700 eurot.

- MTÜ-le Karepa Selts, registrikood 80183658, aadress Karepa küla, Haljala vald, projektipõhist toetust 1700 eurot, tegevustoetust 1000 eurot

- MTÜ-le Vergiranna Selts, registrikood 80197844, Vergi küla Haljala vald, projektipõhist toetust 300 eurot, tegevustoetust 187 eurot.

- MTÜ-le Võsu Rannaklubi, registrikood 80280143, Mere 6, Võsu, Haljala vald projektipõhist toetust 200 eurot ja tegevustoetust 2000 eurot.

- MTÜ-le Ilumäe Kogudus, registrikood 80208231, Ilumäe küla, Haljala vald, projektipõhist toetust 8000 eurot ja tegevustoetust 400 eurot.

- MTÜ-le Võhma Seltsimaja, registrikood 80082503, Võhma küla, Haljala vald, projektipõhist toetust 2200 eurot ja tegevustoetust 4376 eurot.

- MTÜ-le Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing, registrikood 80137598, Rakvere tee 15, Võsu alevik, Haljala vald, tegevustoetust 512 eurot.

- MTÜ-le Toolse Okkad, registrikood 80422005, Laagri, Toolse küla, Haljala vald, projektipõhist toetust 490 eurot ja tegevustoetust 80 eurot.

- MTÜ-le Käsmu Külaselts, registrikood 8022888, aadress Nooruse 4, Käsmu küla, Haljala vald, projektipõhist toetust 11 600 eurot, tegevustoetust 780 eurot.

Toimetaja: RIINA MUST