Varade publitseerija

Mittetulundusühing Partnerid (Tegevuspiirkonnaks on Haljala, Rakvere, Vinni ja Viru-Nigula valdade territooriumid enne haldusreformi toimumist)   võtab vastu...

Mittetulundusühing Partnerid

Mittetulundusühing Partnerid (Tegevuspiirkonnaks on Haljala, Rakvere, Vinni ja Viru-Nigula valdade territooriumid enne haldusreformi toimumist)   võtab vastu...

Päästeamet tuletab meelde, et õnnetuste vältimiseks on tähtis aastaringselt kasutatavaid kütteseadmeid kaks korda aastas puhastada ning hooajaliselt kasutatavaid seadmeid üks kord aastas. ...

Päästeamet tuletab meelde!

Päästeamet tuletab meelde, et õnnetuste vältimiseks on tähtis aastaringselt kasutatavaid kütteseadmeid kaks korda aastas puhastada ning hooajaliselt kasutatavaid seadmeid üks kord aastas. ...

  Enam ei pea eraisikud Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või kogumismahuti paigaldamiseks toetust saades tulumaksu maksma. Äsja...

Eraisikud saavad tulumaksuvabalt vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks toetust küsida

  Enam ei pea eraisikud Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või kogumismahuti paigaldamiseks toetust saades tulumaksu maksma. Äsja...

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) kutsub maakonna elanikke, asutusi ja organisatsioone üles esitama kandidaate, keda autasustada Lääne-Virumaa kõrgeima tunnustuse – vapimärgiga. Välja...

MAAKONNA KÕRGEIM AUTASU OOTAB KANDIDAATE

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) kutsub maakonna elanikke, asutusi ja organisatsioone üles esitama kandidaate, keda autasustada Lääne-Virumaa kõrgeima tunnustuse – vapimärgiga. Välja...

Idavere küla üldkoosolek toimub 17.detsembril kell 19.00 Haljala Rahvamajas. Päevakorras:  külavanema valimine ja jooksvad küsimused. Külavanema kandidaadina on üles seatud...

Idavere küla üldkoosolek

Idavere küla üldkoosolek toimub 17.detsembril kell 19.00 Haljala Rahvamajas. Päevakorras:  külavanema valimine ja jooksvad küsimused. Külavanema kandidaadina on üles seatud...

Täna, 07.12.2018 jõudis Haljala Vallavalitsuseni teade, et Haljala Volikogu liikme Krista Keeduse elukoha teate puhul oli tegemist eksitusega. Krista Keedus ei esitanud elukohateadet enda...

Krista Keedus on endiselt Haljala valla kodanik

Täna, 07.12.2018 jõudis Haljala Vallavalitsuseni teade, et Haljala Volikogu liikme Krista Keeduse elukoha teate puhul oli tegemist eksitusega. Krista Keedus ei esitanud elukohateadet enda...

Iga-aastaseks traditsiooniks kujunenud laiemale avalikkusele mõeldud advendikõnes rääkis peapiiskop Urmas Viilma lisaks rändega seotud küsimustele mitmetel teistelgi aktuaalsetel teemadel. ...

Peapiiskop Urmas Viilma: sündivuse toetuseks ristin isiklikult perede kolmanda ja iga järgmise lapse

Iga-aastaseks traditsiooniks kujunenud laiemale avalikkusele mõeldud advendikõnes rääkis peapiiskop Urmas Viilma lisaks rändega seotud küsimustele mitmetel teistelgi aktuaalsetel teemadel. ...

Haljala Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise kinnistu võõrandamiseks  asukohaga Kooli mü Annikvere küla   Haljala vald. Pakkumuste esitamise tähtaeg on ...

Kooli kinnistu võõrandamine

Haljala Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise kinnistu võõrandamiseks  asukohaga Kooli mü Annikvere küla   Haljala vald. Pakkumuste esitamise tähtaeg on ...

Idavere küla üldkoosolek toimub 17.detsembril kell 19.00 Haljala Rahvamajas. Päevakorras:  külavanema valimine ja jooksvad küsimused. Hääletada saab 16.aastane ja vanem...

Idavere küla üldkoosolek

Idavere küla üldkoosolek toimub 17.detsembril kell 19.00 Haljala Rahvamajas. Päevakorras:  külavanema valimine ja jooksvad küsimused. Hääletada saab 16.aastane ja vanem...

Aasta lõpu kahtlemata kuumeim teema Haljala vallas puudutab viimast vallavolikogu otsust läbi viia rahvaküsitlus vallakeskuse asukoha võimalikuks muutmiseks. Milleks ja kuidas see välja hakkab...

Toimub rahvahääletus: kas vallakeskus peaks olema Võsul või Haljalas

Aasta lõpu kahtlemata kuumeim teema Haljala vallas puudutab viimast vallavolikogu otsust läbi viia rahvaküsitlus vallakeskuse asukoha võimalikuks muutmiseks. Milleks ja kuidas see välja hakkab...

  Haljala Vallavolikogu kinnitas 21.11.2018 istungil Haljala valla tunnustusavalduste andmise korra, mille kohaselt oodatakse ettepanekuid Haljala valla aukodaniku aunimetuse,...

Ootame kandidaate Haljala valla tublide inimeste tunnustamiseks.

  Haljala Vallavolikogu kinnitas 21.11.2018 istungil Haljala valla tunnustusavalduste andmise korra, mille kohaselt oodatakse ettepanekuid Haljala valla aukodaniku aunimetuse,...

SustainBaltic projekt on kestnud Käsmu–Kunda piirkonnas pea kaks aastat ja pärast avalikustamise protsessi aprillist augustini on kokkuvõtete tegemise aeg. Kõige suuremateks probleemideks peeti...

Mõtteid rannikuala korraldamisest

SustainBaltic projekt on kestnud Käsmu–Kunda piirkonnas pea kaks aastat ja pärast avalikustamise protsessi aprillist augustini on kokkuvõtete tegemise aeg. Kõige suuremateks probleemideks peeti...

PÕDRUSE KÜLA ÜLDKOOSOLEK Laupäeval, 15. detsembril 2018 kl 13.00 Hea Põdruse külaelanik! Ootame Sind küla üldkoosolekule laupäeval, ...

Põdruse küla külavanema valimised

PÕDRUSE KÜLA ÜLDKOOSOLEK Laupäeval, 15. detsembril 2018 kl 13.00 Hea Põdruse külaelanik! Ootame Sind küla üldkoosolekule laupäeval, ...

Sel aastal saavad metsaomanikud Erametsakeskusest toetust küsida veel metsa uuendamis- ja inventeerimistööde eest. Mõlemad taotlusvoorud toimuvad detsembris. Metsa uuendamise toetuse...

Veel jõuab! Detsembris on aasta viimased metsatoetuste voorud

Sel aastal saavad metsaomanikud Erametsakeskusest toetust küsida veel metsa uuendamis- ja inventeerimistööde eest. Mõlemad taotlusvoorud toimuvad detsembris. Metsa uuendamise toetuse...

 1 detsembril kell 12 tähistatakse Targa Maja valges saalis tähistatakse Rahvusvahelist Puuetega Inimeste päeva

Rahvusvahelist Puuetega Inimeste päeva

 1 detsembril kell 12 tähistatakse Targa Maja valges saalis tähistatakse Rahvusvahelist Puuetega Inimeste päeva

Haljala Vallavalitsus on asunud kaardistama huvitegevuse ja -haridusega seotud kitsaskohti. Selle jaoks on loodud küsimustik nii lastevanematele kui ka lastele. Lapsevanemate küsimustik ...

Haljala Vallavalitsus kaardistab huvihariduse kitsaskohti

Haljala Vallavalitsus on asunud kaardistama huvitegevuse ja -haridusega seotud kitsaskohti. Selle jaoks on loodud küsimustik nii lastevanematele kui ka lastele. Lapsevanemate küsimustik ...

Võsu aleviku Vabaduse tn 9a, 11, 13, 18 kinnistute  ja Vabaduse tänava detailplaneeringu uue  avaliku väljapaneku korraldamine Haljala Vallavalitsus annab teada, et 30.08.2018...

Võsu aleviku Vabaduse tn 9a, 11, 13, 18 kinnistute ja Vabaduse tänava detailplaneeringu uue avaliku väljapaneku korraldamine

Võsu aleviku Vabaduse tn 9a, 11, 13, 18 kinnistute  ja Vabaduse tänava detailplaneeringu uue  avaliku väljapaneku korraldamine Haljala Vallavalitsus annab teada, et 30.08.2018...

Päästeameti möödunud nädala kontrollkäikudest kortermajadesse ilmneb, et tuleohutusnõuete täitmisega on endiselt probleeme. Möödunud nädalal kontrollis Päästeamet kogu Eestis...

Kortermajade reid: enamik kontrollitud hoonetest ei vastanud tuleohutusnõuetele

Päästeameti möödunud nädala kontrollkäikudest kortermajadesse ilmneb, et tuleohutusnõuete täitmisega on endiselt probleeme. Möödunud nädalal kontrollis Päästeamet kogu Eestis...

Haljala Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Haljala Valla Spordikeskuse juhataja ametikohale.   Haljala Valla Spordikeskus on Haljala Vallavalitsuse hallatav asutus,...

Konkurss Haljala Valla Spordikeskuse juhataja ametikoha täitmiseks

Haljala Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Haljala Valla Spordikeskuse juhataja ametikohale.   Haljala Valla Spordikeskus on Haljala Vallavalitsuse hallatav asutus,...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 8