Varade publitseerija

« Tagasi

Haljala valla sümboolika konkursi rahvahääletus

2017.aasta lõpul välja kuulutatud Haljala valla sümboolikakonkursile saabus 28 tööd viieteistkümnelt erinevalt autorilt.

Vastavalt konkursi tingimustele osalesid konkursil võrdsetel alustel esitatud kandidaatidega endiste valdade - Haljala ja Vihula sümboolikad.

Konkursi 9-liikmeline komisjon on valinud kõikide kavandite seast välja kolm enim punkte saanud kavandit ja esitab need hindamiseks Haljala valla elanikele.

 

Enim punkte saanud kavandid on järgmised:

1.      Märgusõna „Üheskoos"

Üheskoos sümboolika

 

2.      Haljala vald'

Haljala valla sümboolika

 

3.      Vihula vald

Vihula valla sümboolika

 

Haljala valla lipu ja vapi kavanditega saab tutvuda ja enim meeldiva poolt hääletada alates  19.veebruarist kuni 11.märtsini 2018

-          Haljala valla keskuses Võsu vallamajas, Mere 6a

-          Haljala teenusekeskuses, Rakvere mnt 3

-          Kõikides valla raamatukogudes  

-          Oma eelistus saata digiallkirjastatult leo.aadel@haljala.ee ja anneli.kivisaar@haljala.ee

Hääletada saavad ainult Haljala valla elanikud!

 

Kõikide laekunud töödega saab tutvuda SIIN