« Tagasi

Käsmu küla Neeme tee 23 detailplaneeringu eskiiside avalik arutelu

Käsmu küla Neeme tee 23 detailplaneeringu eskiiside avalik arutelu toimub 25.06.2018 kell 11.00 Haljala vallamajas, Võsul, Mere tn 6 II korruse saalis.

 

Planeeringuala suurus koos piirneva tänavamaaga on ca 0,5 ha. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut ning eesmärgiks on planeeringuala ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja –rajatiste võimaliku asukoha määramine.

 

Planeeringu materjaliga saab tutvuda SIIN