Varade publitseerija

« Tagasi

Liikluspiirang Mustoja-Haili Vihula teel ja Võhma-Eru teel

Haljala Vallavalitsus korrastas 2018 aastal Mustoja-Haili-Vihula tee kruusakattega osa. Eelnevalt oli Vihula Vallavalitsuse poolt pinnatud osa antud teest. Antud tee ei ole sobilik oma kandevõime tõttu metsaveoks. Metsamaterjali väljaveoks on võimalik kasutada piirkonnas olevaid metsateid.

 

Liiklusseaduse § 12 lg 1 alusel ja lähtudes eelpool toodust

 

Haljala Vallavalitsus annab k o r r a l d u s e:

 

  1. Kehtestada alates 21. septembrist 2018 üle 8 tonnise registrimassiga transpordivahenditele liikluskeeld alljärgnevatel Haljala valla avalikult kasutatavatel teedel:

1.1. Mustoja-Haili-Vihula  tee, tee nr 8870138, vastavalt juurdelisatud skeemile;

1.2. Võhma-Eru tee, tee nr 8870123.

  1. Liiklemine üle 8 tonnise registrimassiga transpordivahenditel on lubatud antud teel ainult Haljala Vallavalitsuse kirjalikul loal.
  2. Majandus- ja planeerimisosakonnal tagada liikluskorraldusvahendite paigaldamine.
  3. Avaldada teade liikluspiirangute kehtestamisest Haljala valla kodulehel ja Maanteeameti liiklusinfo rakenduses Tark Tee.
  4. Korraldus jõustub vastuvõtmisest.