Varade publitseerija

« Tagasi

Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine

Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu toetatakse kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamist liitumispunktist hooneni ning kogumismahutite rajamist.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse kodulehelt saate kontrollida kinnistu aadressi või katastritunnuse järgi, kas teie elamu asub üle 2000 ie reoveekogumisalal ning kas saate toetust taotleda.