Hajaasustuse programmist eraldatud toetused

12.03.18

Hajaasustuse programmist toetuse saajad 2017

Hajaasustuse programmist toetuse saajad 2016

Hajaasustuse programmist toetuse saajad 2015

Hajaasustuse programmist toetuse saajad 2014

Hajaasustuse programmist toetuse saajad 2013

Hajaasustuse programmist toetuse saajad 2011

Hajaasustuse programmist toetuse saajad 2010

Hajaasustuse programmist toetuse saajad 2009

 


2013 AASTA HAJAASUSTUSE PROGRAMMIST ERALDATUD TOETUSED
Haljala Vallavalitsusele esitati 07.10.2013 kokku kuus taotlust toetuse saamiseks hajaasustuse programmist.  Kanalisatsioonisüsteemi  valdkonna tegevuste teostamiseks esitati 4 taotlust, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste teostamiseks 1 taotlus.

Hindamiskomisjonilt said positiivse hinnangu järgmised taotlused kanalisatsioonisüsteemide valdkonnas:

1.      Monika Biider, Kuusiku kinnitu, Kisuvere küla;

2.      Katrin Perve, Perve kinnistu, Vanamõisa küla;
3.      Heiti Kalinkin, Kingu kinnistu, Varangu küla;

ja autonoomsete elektrisüsteemide valdkonnas:

1.      Oliver Tamm, Lepametsa kinnistu, Võle küla.

Rahastatavate tegevuste toetussumma kokku on 12 283,74 eur sh riigipoole toetus 6 141,41 eur ja Haljala valla toetussumma 6 142,33 eur.

Lisa Hajaasustuse programmi toetuse saajad.pdf
Toimetaja: MADIS TÄNAVA