Huvihariduse ja huvitegevuse toetamine

10.01.18

Haljala Vallavolikogu kinnitas 12.10.2017 määrusega nr 74 Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra, mille kohaselt kompenseeritakse Haljala vallas elavate 7-19 aastaste laste ja noorte  huvikoolis õppimise ja huvitegevusega tegelemise kulud esimese huviringi või huvikooli eriala puhul 100% ulatuses ja teise huviringi või huvikooli eriala puhul kuni 50% ulatuses.

Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2017. 

Kõik kes on 2017 sügisel esitanud huvihariduse toetuse taotluse vana korra kohaselt ei pea uut taotlust esitama. Esitatud taotlused vaadatakse uuesti üle ja nende kohta tehakse täpsustav otsus.

 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise AVALDUS

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Toimetaja: MADIS TÄNAVA