Käsmu, Neeme tee 23 DP

22.12.17

Käsmu külas Neeme tee 23 b kinnistule (katastritunnus 92201:014:0104) on Vihula Vallavalitsuse 12.04.2016 korraldusega nr 145 algatatud detailplaneeringu koostamine eesmärgiga krundi ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning tehnovõrkude ja -rajatiste määramine.

Vihula Vallavalitsuse 19.09.2017 korraldusega nr 431 muudeti detailplaneeringu planeeringuala. Planeeringualasse lisati Neeme tee 23 kinnistu (katastritunnus 92201:014:0103) ning detailplaneeringu nimetuseks määrati „Neeme tee 23 detailplaneering". Planeeringuala suurus on 2274 m2. Detailplaneeringu eesmärk on krundi ehitusõiguse, hoonestusala, tehnovõrkude ja -rajatiste määramine.

 

asendiplaan

Toimetaja: MADIS TÄNAVA