Käsmu Neeme tee 24a DP

22.12.17

Käsmu külas Neeme tee 24a maaüksusele (katastritunnus 92201:014:0096) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 12.09.2017 korraldusega nr 418 detailplaneeringu koostamine eesmärgiga planeeringuala ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning tehnovõrkude ja -rajatiste määramine. Planeeringuala suurus on 1954 m2.

Toimetaja: MADIS TÄNAVA