Valdkonna kontaktid

16.08.18
Nimi Amet Telefon E-post
Kristi Aron abivallavanem 327 8233 kristi.aron@haljala.ee
Martti Samolberg Haljala Rahvamaja juhataja 325 0444;
5646 3471
rahvamaja@haljala.ee
Maiga Parksepp Haljala Vallaraamatukogu juhataja 325 0602 haljalark@haljala.ee
Aili Floren  raamatukoguhoidja Aaspere haruraamatukogus 325 0588 aaspererk@haljala.ee
Urve Kingumets raamatukoguhoidja Varangu haruraamatukogus 329 2133 varangurk@haljala.ee
Ene Loo raamatukoguhoidja Karepa haruraamatukogus 322 1821 karepark@haljala.ee
Ülle Tamm raamatukoguhoidja Vergi haruraamatukogus 325 2595;
505 0850
vergirk@haljala.ee
Tiina Tälli raamatukoguhoidja Vihula haruraamatukogus 329 2631 vihulark@haljala.ee
Anneli Alemaa   raamatukoguhoidja Võsu haruraamatukogus 325 8648 vosurk@haljala.ee
Aili Raudla  raamatukoguhoidja Võsupere haruraamatukogus 323 4130 vosupererk@haljala.ee
Marco Aitman valla spordijuht 5818 2475 marco.aitman@haljala.ee
Avo Seidelberg Võsu Spordihoone juhataja 323 8400;
502 0612
vosu.spordihoone@haljala.ee
Krista Keedus kultuuri- ja spordikomisjoni esimees  507 9077 krista.keedus@eesti.ee 

 

Toimetaja: KATRIN KIVI