Alla lihthanke piirmäära jäävad hanked (väikehanked):

9.07.18

 

Hange : „Projekti 500 kodu tuleohutuks, Tiigi 7 Varangu elektritööd"
„Tiigi 7 Varangu elektritööd" - JUHISED PAKKUJALE
EL 1818 Elektriprojekt

 

Hange „Võsu Spordihoone välisalakorrastamine"
JUHISED PAKKUJALE
Mahtude tabel

 

Hange  "Haljala valla kruusateede ja tänavate 2x pindamine" 
Hanke alusdokumendid
Lisa 1 - asukohaplaanid
Lisa 2
Lisa 3
Lisa 3a

Toimetaja: KATRIN KIVI