26.09.18

Haljala vald tagab valla kodanike elukohtade juurdepääsuteede lumetõrje kui kinnistul asuv eluhoone on avalikust teest enam kui 50 meetri kaugusel.

Selleks palume erateede omanikel, kes soovivad tellida lumetõrjet eeloleval talvel, esitada avaldus hiljemalt 15. novembriks.

Avaldust ei pea esitama need, kes seda on teinud endise Haljala valla vallakantseleisse viimase kolme aasta jooksul.

Lisainfo: 
Aivar Aruja, tel: 327 8238; 518 7119
Arvi Ööpik, tel: 
518 2641

AVALDUS erateel talihoolduse teostamiseks

Toimetaja: KATRIN KIVI