Varade publitseerija

« Tagasi

MTÜ Partnerid võtab vastu projektitaotlusi

Mittetulundusühing Partnerid

(Tegevuspiirkonnaks on Haljala, Rakvere, Vinni ja Viru-Nigula valdade territooriumid enne haldusreformi toimumist)

võtab vastu projektitoetuse taotlusi tulenedes Maaeluministri 23. oktoobri 2015.a määrusest nr. 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus„ muudetud 03.11.17 ning tegevuspiirkonna arengustrateegiast 2015-2020 ja 2018.a. rakenduskavast:

 

Meede 1.1 – Elukeskkonna investeeringud

                     Esitamise periood 01.-05.oktoober 2018 kuni kella 16:00-ni

                     Hindamistähtaeg  03.jaanuar 2019.a.

                                                                                      

Infopäev: 04.september  kell 16:00 Haljala Grilli konverentsi ruumis

 

Taotlused esitatakse läbi  e-PRIA.                                                                                                            

Info ja registreerimine infopäevadele telefonil 514 8775 või 528 6307, info@mtupartnerid.eu