Konkurss noorsootöötaja leidmiseks

15.11.18

Haljala Vallavalitsus kuulutab välja konkursi noorsootöötajale (osaline tööaeg)

Noorsootöötaja ametikoha põhieesmärk on noore isiksusliku, sotsiaalse ja loova arengukeskkonna kujundamine ja arengu soodustamine ning noori arendavate tegevuste pakkumine.

Noorsootöötaja töökohustusteks on:

 • laste- ja noorteürituste ning malevate planeerimine ja nende läbiviimine
 • noorte suunamine ja omaalgatusliku tegevuse toetamine
 • noorsootööalaste projektide kirjutamine ja läbiviimine
 • noortetoa ruumides korra hoidmine ja järelevalve tagamine
 • töö asukoht on Võsu noortetuba ning vallaüleste ürituste korraldamisel Haljala vald

Nõudmised kandidaadile

 • noortega töötamise kogemus
 • soovitavalt kõrgharidus või selle omandamine noorsootöö, pedagoogika, sotsiaaltöö, kultuuri või rekreatsiooni erialal
 • eesti keele valdamine kõnes ja kirjas
 • valmisolek õhtupoolseks tööks, vajadusel ka nädalavahetusel
 • meeskonnatööoskus

Kasuks tuleb

 • projektikirjutamise kogemus
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Pakume

 • võimalusi eneseteostamiseks
 • stabiilset ja vaheldusrikast tööd
 • võimalust kaasa rääkida Haljala valla noorsootöö arendamisel

Kandideerimiseks ootame elulookirjeldust ja motivatsioonikirja hiljemalt 3. detsembriks 2018 e-posti aadressile haljala@haljala.ee märgusõnaga „noorsootöötaja".

Lisainfo tel 5518626 (Kristi Aron).

 

 

Toimetaja: KATRIN KIVI
15.11.18

Haljala Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Haljala Valla Spordikeskuse juhataja ametikohale.

Haljala Valla Spordikeskus on Haljala Vallavalitsuse hallatav asutus, mis alustab tegevust 1. jaanuaril 2019.

Spordikeskuse eesmärgiks on Haljala vallas spordi edendamisega seotud tegevuste korraldamine, koordineerimine ja propageerimine ning sporditraditsioonide hoidmine. Spordikeskus haldab vallale kuuluvaid spordiobjekte ja -rajatisi.

Spordikeskuse juhataja ülesandeks on tagada spordikeskuse igapäevane toimimine ja põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmine. Juhataja kannab vastutust spordikeskuse üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest.

Spordikeskuse juhataja juhindub oma ülesannete täitmisel Eesti Vabariigi ning Haljala valla õigus- ja haldusaktidest, sh Haljala Valla Spordikeskuse põhimäärusest.

Nõudmised kandidaadile

 • kõrgharidus
 • spordivaldkonna tundmine
 • eesti keele oskus C1 tasemel, ühe võõrkeele oskus B1 tasemel
 • arvuti kasutamise oskus
 • B-kategooria autojuhiload ja isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise võimalus

Kasuks tuleb

 • eelnev juhtimiskogemus
 • projektide kirjutamise oskus
 • koostöövalmidus, organiseerimisvõime

Pakume

 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd
 • võimalust kaasa rääkida Haljala valla sportimisvõimaluste arendamisel

Kandideerimiseks ootame elulookirjeldust ja motivatsioonikirja koos palgasooviga hiljemalt 30. novembriks 2018 e-postiaadressile haljala@haljala.ee märgusõnaga „spordikeskus".

Lisainfo tel 5068620.

Haljala Valla Spordikeskuse kohta saab lisainfot ka  asutuse põhimäärusest.

Toimetaja: KATRIN KIVI