Haljala Vallavolikogu I koosseisu XI istung

25.06.18

Haljala Vallavolikogu I koosseisu XII istung

Toimumise aeg           28. juuni 2018 (neljapäev)
Koht                            Võsu Rannaklubi
Algus kell                    16:00

 

PÄEVAKORD:

  1. Vihula valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Aruanne koos audiitori arvamusega

Revisjonikomisjoni arvamus

  1. Vallavalitsuse ettepanekute ära kuulamine (Haljala Kooli järelevalvega seoses)
  1. Muud küsimused

 

Toimetaja: KATRIN KIVI

Volikogu istungite protokollid

5.07.18

12. (28.06.2018) protokoll

11. (19.06.2018) protokoll

10. (15.05.2018) protokoll

9.  (17.04.2018) protokoll

8. (03.04.2018) protokoll

7. (20.03.2018) protokoll

6. (20.02.2018) protokoll

5. (16.01.2018) protokoll

4. (19.12.2017) protokoll

3. (23.11.2017) protokoll

2. (07.11.2017) protokoll

Istungitel vastuvõetud otsused ja määrused on leitavad dokumendiregistrist.

Haljala Vallavolikogu kehtivad määrused on avaldatud Riigi Teatajas

Toimetaja: KATRIN KIVI

Istungitest osavõtt

5.07.18
Toimetaja: KATRIN KIVI