Haljala valla arengukava ja eelarvestrateegia avalik väljapanek

18.09.19

Eelarvestrateegia on valla arengukavaga seotud iseseisev dokument. 

Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks Haljala valla eelarve koostamisel, vallale kohustuste võtmisel ja projektide kavandamisel.

Dokumentidega on võimalik tutvuda Haljala valla veebilehel www.haljala.ee,  Haljala vallavalitsuse kantseleis Mere tn 6 Võsul või Haljala teenusekeskuses aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik. 

Avalikustamisperiood kestab 19.septembrist kuni 3. oktoobrini 2019.

Avalikustamisperioodi jooksul, kuni 3. oktoobrini, on kõigil õigus teha ettepanekuid arengukava ja eelarvestrateegia muutmiseks.

Ettepanekuid saab esitada Haljala vallavalitsusele, Mere tn 6 Võsul, Haljala teenusekeskuses aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik või või e-posti aadressil haljala@haljala.ee.

Avalikustamisele suunatud eelnõud:

Toimetaja: KATRIN KIVI
Haljala ja Võsu jäätmejaamad on SULETUD seoses operaatori vahetusega!
Uutest avamisaegadest anname teada esimesel võimalusel.

Jakob Westholmi mälestuskivi avamine

Kultuurikava avalehele

Statistika

Rahvaarv: 4352 (01.04.2019)
Pindala: 550,14 km²
Suurim asula: Haljala (1045)
Külasid: 72 küla ja 2 alevikku