Avatud riigihanke (AR) ja lihthanke (LH) hankedokumendid on avaldatud Riigihangete registris.

Väikehanke  (VH) saadetakse vähemalt 3 pakkujale ning hankedokumendid avaldatakse valla kodulehel.

 

Avatud riigihange : AR

Lihthange               : LH

Väikehange            : VH

VÕSU PÕHIKOOLI JA LASTEAIAHOONE IDEEKONKURSS, hange asub Riigihangete registris Viitenumber: 209451 all.

AR: Võsu põhikooli ja lasteaia hoone ideekonkurss

VÕSU PÕHIKOOLI JA LASTEAIAHOONE IDEEKONKURSS, hange asub Riigihangete registris Viitenumber: 209451 all.

Hanke eesmärk on ehitada Võsu kooli staadionil välja jooksurada pikkusega 110 meetrit, palliviske hoovõturada ning kuulitõuke ring. Pakkumise kutse Hinnapakkumuse tabel Asendiskeem

VH: Võsu kooli staadioni II etapi ehitustööd - pakkumuse esitamise tähtaeg 20.05.2019 kell 09.00

Hanke eesmärk on ehitada Võsu kooli staadionil välja jooksurada pikkusega 110 meetrit, palliviske hoovõturada ning kuulitõuke ring. Pakkumise kutse Hinnapakkumuse tabel Asendiskeem