Avatud riigihanke (AR) ja lihthanke (LH) hankedokumendid on avaldatud Riigihangete registris.

Väikehanke  (VH) saadetakse vähemalt 3 pakkujale ning hankedokumendid avaldatakse valla kodulehel.

 

Avatud riigihange : AR

Lihthange               : LH

Väikehange            : VH

JUHISED PAKKUJALE 1. Üldsätted 1.1 Käesoleva pakkumise eesmärk on kõige soodsama Pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija poolt pakkumiskutses esitatud tingimustele.   ...

Hinnapakkumise päring „Traktori NewHolland 95kW, va 2014 haakesse paigaldatava vähemalt 500L mahuga soolaliivapuisturile”

JUHISED PAKKUJALE 1. Üldsätted 1.1 Käesoleva pakkumise eesmärk on kõige soodsama Pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija poolt pakkumiskutses esitatud tingimustele.   ...

JUHISED PAKKUJALE 1. ÜLDSÄTTED 1.1 Käesoleva pakkumise eesmärk on kõige soodsama Pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija poolt pakkumiskutses esitatud tingimustele.   ...

Hinnapakkumise päring „Haljala Lasteaia Pesapuu Päevakeskuse ventilatsiooniseadmete remondile ja hooldusele”

JUHISED PAKKUJALE 1. ÜLDSÄTTED 1.1 Käesoleva pakkumise eesmärk on kõige soodsama Pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija poolt pakkumiskutses esitatud tingimustele.   ...

JUHISED PAKKUJALE 1. Üldsätted 1.1 Käesoleva pakkumise eesmärk on kõige soodsama Pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija poolt pakkumiskutses esitatud tingimustele. 1.2...

Hinnapakkumise päring „Haljala Rahvamaja soojussõlme ja küttesüsteemi rekonstrueerimise projekteerimistööd”

JUHISED PAKKUJALE 1. Üldsätted 1.1 Käesoleva pakkumise eesmärk on kõige soodsama Pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija poolt pakkumiskutses esitatud tingimustele. 1.2...

JUHISED PAKKUJALE 1. Üldsätted 1.1 Käesoleva pakkumise eesmärk on kõige soodsama Pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija poolt pakkumiskutses esitatud tingimustele. 1.2...

Hinnapakkumise päring „Sagadi külas riigiteele nr 17182 paarispeatuse rajamine”

JUHISED PAKKUJALE 1. Üldsätted 1.1 Käesoleva pakkumise eesmärk on kõige soodsama Pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija poolt pakkumiskutses esitatud tingimustele. 1.2...

  JUHISED PAKKUJALE Üldsätted  1. Käesoleva pakkumise eesmärk on kõige soodsama pakkumuse välja selgitamine vastavalt hankija poolt pakkumiskutses esitatud tingimustele. ...

Lasteaiarühmadele tahvelarvutite ostmine

  JUHISED PAKKUJALE Üldsätted  1. Käesoleva pakkumise eesmärk on kõige soodsama pakkumuse välja selgitamine vastavalt hankija poolt pakkumiskutses esitatud tingimustele. ...

Pakkumus esitada e-postile haljala@haljala.ee hiljemalt 30.10.2020.a kell 10.00-ks.

Võsu aleviku Kooli tn 1 maaüksuse detailplaneeringu ja keskkonnamõjude eelhinnangu koostamine“

Pakkumus esitada e-postile haljala@haljala.ee hiljemalt 30.10.2020.a kell 10.00-ks.