Avatud riigihanke (AR) ja lihthanke (LH) hankedokumendid on avaldatud Riigihangete registris.

Väikehanke  (VH) saadetakse vähemalt 3 pakkujale ning hankedokumendid avaldatakse valla kodulehel.

 

Avatud riigihange : AR

Lihthange               : LH

Väikehange            : VH

Käsmu bussiparkla ehitustööd

Pakkumus esitada e-postile haljala@haljala.ee hiljemalt 30.10.2020.a kell 10.00-ks.

Võsu aleviku Kooli tn 1 maaüksuse detailplaneeringu ja keskkonnamõjude eelhinnangu koostamine“

Pakkumus esitada e-postile haljala@haljala.ee hiljemalt 30.10.2020.a kell 10.00-ks.

„VÕSU Koolile 3 (Kolme) tahvelarvuti OSTMINE"  (projekt "Väikelahendused Haljala koolide HEV-õpilastele") JUHISED PAKKUJALE Üldsätted   1. Käesoleva pakkumise eesmärk...

Võsu Koolile kolme tahvelarvuti ostmine

„VÕSU Koolile 3 (Kolme) tahvelarvuti OSTMINE"  (projekt "Väikelahendused Haljala koolide HEV-õpilastele") JUHISED PAKKUJALE Üldsätted   1. Käesoleva pakkumise eesmärk...

  Tulenevalt täpsustavatest küsimustest täiendame vähempakkumise „Võsu rannavalve päästepaadi soetamine" tingimusi. Lisaks pikendame käesolevaga hanke tähtaega 05.06.2020 kella...

Vähempakkumine: Võsu rannavalve päästepaadi soetamine“

  Tulenevalt täpsustavatest küsimustest täiendame vähempakkumise „Võsu rannavalve päästepaadi soetamine" tingimusi. Lisaks pikendame käesolevaga hanke tähtaega 05.06.2020 kella...