Avatud riigihanke (AR) ja lihthanke (LH) hankedokumendid on avaldatud Riigihangete registris.

Väikehanke  (VH) saadetakse vähemalt 3 pakkujale ning hankedokumendid avaldatakse valla kodulehel.

 

Avatud riigihange : AR

Lihthange               : LH

Väikehange            : VH

Haljala Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke „Haljala valla õpilasveoliinide teenindamine 2019-2022" Hankedokumentidega saab tutvuda Riigihangete registris,...

Haljala valla õpilasveoliinide teenindamine 2019-2022

Haljala Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke „Haljala valla õpilasveoliinide teenindamine 2019-2022" Hankedokumentidega saab tutvuda Riigihangete registris,...

  Hanke eesmärk : Karepa rahvamaja esise platsi katmine kõnniteekiviga. Tööde orienteeruv maht on 100 m2. Tegemist on Haljala valla Kaasava eelarve objektiga

VH: Karepa Rahvamaja platsi ehitamine

  Hanke eesmärk : Karepa rahvamaja esise platsi katmine kõnniteekiviga. Tööde orienteeruv maht on 100 m2. Tegemist on Haljala valla Kaasava eelarve objektiga

Hanke eesmärk : Haljala valla kruusakattega teedel kruusaveoks ja silumiseks parima teostaja leidmine. Orienteeruv tööde maht - 2300 tonni kruusavedu. Pakkumuste esitamise tähtaeg 17.juuni 2019...

VH: Kruusakattega teede kruusatäitetööd Haljala vallas

Hanke eesmärk : Haljala valla kruusakattega teedel kruusaveoks ja silumiseks parima teostaja leidmine. Orienteeruv tööde maht - 2300 tonni kruusavedu. Pakkumuste esitamise tähtaeg 17.juuni 2019...

Hanke eesmärk : Võsu alevikus Kingu silla  ja Simona silla  vahelise kõnnitee ehitusprojekti koostamine  

VH : Kõnnitee ehitusprojekti koostamine

Hanke eesmärk : Võsu alevikus Kingu silla  ja Simona silla  vahelise kõnnitee ehitusprojekti koostamine  

Riigihangete registris avaldati 29.05.2019 10:00 järgmine teade: Hanketeade hanke 206830, "Haljala Kooli ehitamine" kohta. ...

AR: Haljala Kooli ehitamise hange

Riigihangete registris avaldati 29.05.2019 10:00 järgmine teade: Hanketeade hanke 206830, "Haljala Kooli ehitamine" kohta. ...

Ideekonkursi eesmärgiks on saada Võsu Kooli tänaseid ja tulevikuvajadusi rahuldav parim ruumiline terviklahendus (ideekavand) võistlusülesandes piiritletud alal ja vastavalt programmile VÕSU...

AR: Võsu põhikooli ja lasteaia hoone ideekonkurss

Ideekonkursi eesmärgiks on saada Võsu Kooli tänaseid ja tulevikuvajadusi rahuldav parim ruumiline terviklahendus (ideekavand) võistlusülesandes piiritletud alal ja vastavalt programmile VÕSU...