Avatud riigihanke (AR) ja lihthanke (LH) hankedokumendid on avaldatud Riigihangete registris.

Väikehanke  (VH) saadetakse vähemalt 3 pakkujale ning hankedokumendid avaldatakse valla kodulehel.

 

Avatud riigihange : AR

Lihthange               : LH

Väikehange            : VH

Me soovime hinnapakkumust pereväljaku projekteerimiseks (projekt peab olema põhiprojekti staadiumis, sh spetsifikatsiooni koostamine) ja projekteerimine lõpeb ehitusloa taotlemisega.  ...

Pakkumiskutse pereväljaku projekteerimiseks Haljalasse. NB! PAKKUMISTE ESITAMISE TÄHTAEGA ON MUUDETUD

Me soovime hinnapakkumust pereväljaku projekteerimiseks (projekt peab olema põhiprojekti staadiumis, sh spetsifikatsiooni koostamine) ja projekteerimine lõpeb ehitusloa taotlemisega.  ...

  Tulenevalt täpsustavatest küsimustest täiendame vähempakkumise „Võsu rannavalve päästepaadi soetamine" tingimusi. Lisaks pikendame käesolevaga hanke tähtaega 05.06.2020 kella...

Vähempakkumine: Võsu rannavalve päästepaadi soetamine“

  Tulenevalt täpsustavatest küsimustest täiendame vähempakkumise „Võsu rannavalve päästepaadi soetamine" tingimusi. Lisaks pikendame käesolevaga hanke tähtaega 05.06.2020 kella...