Avatud riigihanke (AR) ja lihthanke (LH) hankedokumendid on avaldatud Riigihangete registris.

Väikehanke  (VH) saadetakse vähemalt 3 pakkujale ning hankedokumendid avaldatakse valla kodulehel.

 

Avatud riigihange : AR

Lihthange               : LH

Väikehange            : VH

Haljala Vallavalitsus kuulutab välja hanke: „Haljala Lasteaia Pesapuu basseini tehnoloogiliste seadmete rekonstrueerimine"

„Haljala Lasteaia Pesapuu basseini tehnoloogiliste seadmete rekonstrueerimine“

Haljala Vallavalitsus kuulutab välja hanke: „Haljala Lasteaia Pesapuu basseini tehnoloogiliste seadmete rekonstrueerimine"

Haljala Vallavalitsus kuulutas välja hanke (211909), "Toitlustusteenuse osutamine Haljala Koolis 2019-2020" Lisainfo:  https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1593841

AR: Toitlustusteenuse osutamine Haljala Koolis 2019-2020

Haljala Vallavalitsus kuulutas välja hanke (211909), "Toitlustusteenuse osutamine Haljala Koolis 2019-2020" Lisainfo:  https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1593841

Haljala Vallavalitsus kuulutas välja hanke „Haljala valla teede 2,5x pindamine". Pakkumuste esitamise tähtajaga 2. august. Hangime ruutmeetri hinda. Hanke eeldatav maht on 135 000...

AR: Haljala valla teede 2,5x pindamine

Haljala Vallavalitsus kuulutas välja hanke „Haljala valla teede 2,5x pindamine". Pakkumuste esitamise tähtajaga 2. august. Hangime ruutmeetri hinda. Hanke eeldatav maht on 135 000...

Haljala Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke „Haljala valla õpilasveoliinide teenindamine 2019-2022" Hankedokumentidega saab tutvuda Riigihangete registris,...

Haljala valla õpilasveoliinide teenindamine 2019-2022

Haljala Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke „Haljala valla õpilasveoliinide teenindamine 2019-2022" Hankedokumentidega saab tutvuda Riigihangete registris,...

  Hanke eesmärk : Karepa rahvamaja esise platsi katmine kõnniteekiviga. Tööde orienteeruv maht on 100 m2. Tegemist on Haljala valla Kaasava eelarve objektiga

VH: Karepa Rahvamaja platsi ehitamine

  Hanke eesmärk : Karepa rahvamaja esise platsi katmine kõnniteekiviga. Tööde orienteeruv maht on 100 m2. Tegemist on Haljala valla Kaasava eelarve objektiga

Hanke eesmärk : Haljala valla kruusakattega teedel kruusaveoks ja silumiseks parima teostaja leidmine. Orienteeruv tööde maht - 2300 tonni kruusavedu. Pakkumuste esitamise tähtaeg 17.juuni 2019...

VH: Kruusakattega teede kruusatäitetööd Haljala vallas

Hanke eesmärk : Haljala valla kruusakattega teedel kruusaveoks ja silumiseks parima teostaja leidmine. Orienteeruv tööde maht - 2300 tonni kruusavedu. Pakkumuste esitamise tähtaeg 17.juuni 2019...

Hanke eesmärk : Võsu alevikus Kingu silla  ja Simona silla  vahelise kõnnitee ehitusprojekti koostamine  

VH : Kõnnitee ehitusprojekti koostamine

Hanke eesmärk : Võsu alevikus Kingu silla  ja Simona silla  vahelise kõnnitee ehitusprojekti koostamine  

Riigihangete registris avaldati 29.05.2019 10:00 järgmine teade: Hanketeade hanke 206830, "Haljala Kooli ehitamine" kohta. ...

AR: Haljala Kooli ehitamise hange

Riigihangete registris avaldati 29.05.2019 10:00 järgmine teade: Hanketeade hanke 206830, "Haljala Kooli ehitamine" kohta. ...

Ideekonkursi eesmärgiks on saada Võsu Kooli tänaseid ja tulevikuvajadusi rahuldav parim ruumiline terviklahendus (ideekavand) võistlusülesandes piiritletud alal ja vastavalt programmile VÕSU...

AR: Võsu põhikooli ja lasteaia hoone ideekonkurss

Ideekonkursi eesmärgiks on saada Võsu Kooli tänaseid ja tulevikuvajadusi rahuldav parim ruumiline terviklahendus (ideekavand) võistlusülesandes piiritletud alal ja vastavalt programmile VÕSU...