Avatud riigihanke (AR) ja lihthanke (LH) hankedokumendid on avaldatud Riigihangete registris.

Väikehanke  (VH) saadetakse vähemalt 3 pakkujale ning hankedokumendid avaldatakse valla kodulehel.

 

Avatud riigihange : AR

Lihthange               : LH

Väikehange            : VH

AR:Haljala valla teede talihoole

Haljala Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke valla teede talihoolde tegija leidmiseks. Hankedokumentidega on võimalik tutvuda Riigihangete Registrist.  Riigihanke nr. 214154.

„Pakkumusi saab esitada kuni 31.10.2019 kell 9.00 paberkandjal, kinnises ümbrikus, aadressile Mere 6, Võsu. Ümbrikule kirjutada hanke nimetus, pakkumuse esitaja andmed ja tekst: „Mitte avada enne 31.10.2019 kell 9.00".