18.02.20
Haljala Vallavalitsus tühistab hanked „Haljala Koolile kahe lähikuva projektori ostmine" ja „Haljala Koolile 10 tahvelarvuti ostmine" Seoses vigadega meetmemääruse tõlgendamisel.
Vabandame segaduse tekitamise pärast.
Nendega sarnased uued hanked kuulutatakse valla kodulehele uuesti välja lähiajal.
Toimetaja: KATRIN KIVI

Avatud riigihanke (AR) ja lihthanke (LH) hankedokumendid on avaldatud Riigihangete registris.

Väikehanke  (VH) saadetakse vähemalt 3 pakkujale ning hankedokumendid avaldatakse valla kodulehel.

 

Avatud riigihange : AR

Lihthange               : LH

Väikehange            : VH

« Tagasi

Haljala Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi hoonestusõiguse seadmiseks Käsmu külas asuvale Merekooli tänav 5 krundile SADAMA ehitamiseks.

Haljala Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi hoonestusõiguse seadmiseks Käsmu külas asuvale Merekooli  tänav 5 krundile SADAMA ehitamiseks.

Hoonestusõiguse alusel on lubatud krundile püstitada Sadama hoone ja sadama teenindamiseks vajalikud ehitised, vastavalt 20.03.2018.a. kehtestatud detailplaneeringule.

Hoonestusõiguse seadmise tingimused on kehtestatud Haljala Vallavolikogu otsusega nr 122 15.  oktoobrist 2019. a.

Hoonestaja on kohustatud projekteerima ja ehitama krundile Sadama koos sadamat teenindavate ehitiste ja rajatistega.

Konkursi tingimused ja lisainformatsioon on leitavad Haljala valla kodulehelt.

Pakkumuste hindamiskriteeriumid on ära toodud konkursi tingimustes.

Pakkumused esitada kinnises ümbrikus märgusõna „Käsmu sadam" ja märkusega „Mitte avada enne 12. detsember 2019 kella 10.00" hiljemalt 12. detsembriks 2019.a kell 9.00 Haljala Vallavalitsusse Mere 6, Võsu alevik 45501 Haljala vald Lääne-Virumaa.

Kontaktisik Haljala Vallavalitsuses:

Annes Naan

Majandus- ja hankejuht

tel 56696186; e-post: annes.naan@haljala.ee