18.02.20
Haljala Vallavalitsus tühistab hanked „Haljala Koolile kahe lähikuva projektori ostmine" ja „Haljala Koolile 10 tahvelarvuti ostmine" Seoses vigadega meetmemääruse tõlgendamisel.
Vabandame segaduse tekitamise pärast.
Nendega sarnased uued hanked kuulutatakse valla kodulehele uuesti välja lähiajal.
Toimetaja: KATRIN KIVI

Avatud riigihanke (AR) ja lihthanke (LH) hankedokumendid on avaldatud Riigihangete registris.

Väikehanke  (VH) saadetakse vähemalt 3 pakkujale ning hankedokumendid avaldatakse valla kodulehel.

 

Avatud riigihange : AR

Lihthange               : LH

Väikehange            : VH