Haljala Vallavalitsuse ametnike kontaktandmed

21.10.20
Amet Nimi Kontakttelefon E-post

Teenistuskoha asukoht

ja vastuvõtu aeg 

Vallavanem

 

Ivar Lilleberg

 

551 0076

 


ivar.lilleberg@haljala.ee

Vastuvõtt etteregistreerimisel

VÕSU

E 11 -12.30 

HALJALA

E 13 -14.30 

 

Vallasekretär

Vastutusala:

Teabe- ja andmehaldus, andmekaitse, infoturve

 

Riina Must
Riina Must

327 8223
508 9464

 

riina.must@haljala.ee

 

Haljalas 

E, N kell 13-15

Kantseleispetsialist

Vastutusala: personal, volikogu ja volikogu komisjonide töö, andmekaitse

Marika Sundla


327 8225

 

marika.sundla@haljala.ee Haljalas

Teabespetsialist

Vastutusala: dokumendihaldus, pereregistri toimingud, Haljala veopiirkonna jäätmeregister, ehitisregister, maamaksuregister

Marju Kirsipu
Marju Kirspu

327 8220;
5336 4212;

 

marju.kirsipu@haljala.ee

Haljalas

E, K 9-16

T, N 9-17

R 9-14

Teabespetsialist

Vastutusala:

dokumendihaldus, pereregistri toimingud, Võsu veopiirkonna jäätmeregister, 

Ingrid Nurmsalu

325 8639

510 6244

 

ingrid.nurmsalu@haljala.ee

 

Võsul

E, K 9-16

T, N 9-17

R 9-14

Haridusjuht

Vastutusala: haridus, kultuur ja  noorsootöö

Kristi Tomingas

325 8637

 

kristi.tomingas@haljala.ee

Võsul
Avalike suhete spetsialist Katrin Kivi
Katrin Kivi

327 8227

Teenistussuhe ajutiselt  peatunud 

Asendab haridusjuht Kristi Tomingas tel 325 8637

Kiireloomulistes küsimustes palume pöörduda e-posti aadressil haljala@haljala.ee 

Novembrikuu Haljala Valla Sõnumid paneb kokku 

Kent Kerner

katrin.kivi@haljala.ee Haljalas
Sotsiaaltöö juht Airi Öösalu

56462167;

325 8644

 

airi.oosalu@haljala.ee

 

Võsul
Sotsiaaltööspetsialist Urve Vogt
Urve Vogt

327 8226;
5656 6931

 

urve.vogt@haljala.ee Haljalas
Sotsiaaltööspetsialist Eha Veem
Eha Veem

325 8644;
5669 4345 

 

 

eha.veem@haljala.ee Võsul
Sotsiaaltööspetsialist Malle Laos

327 8226;
5660 6850

 

malle.laos@haljala.ee   Haljalas
Lastekaitsespetsialist  Helgi Vassar

327 8224,

53448069

 

helgi.vassar@haljala.ee

Haljalas
Finantsjuht    Sirje Laigu

325 8636

Puhkab 19. - 23.10.20

sirje.laigu@haljala.ee

 

Võsul
Pearaamatupidaja Merike Hunt

 

327 8228

 

merike.hunt@haljala.ee Haljalas
     

 

 

 

Majandus- ja hankejuht

 

 

 

Ametikoht täitmata

 

Asendab vallavanem

Ivar Lilleberg tel 551 0076

Kiireloomulistes küsimustes palume pöörduda e-posti aadressil haljala@haljala.ee 

 

 

 

Võsu

Arendus- ja kogukonnaspetsialist Anneli KivisaarAnneli Kivisaar

525 1127

 

anneli.kivisaar@haljala.ee Võsul
Ehitusspetsialist Heldur Veidenbaum
 

327 8229;

5057915

 

 

heldur.veidenbaum@haljala.ee

Haljala

 

Planeerimis- ja keskkonnaspetsialist

 

Kuldar Pärn

325 8643;
505 1127

 

kuldar.parn@haljala.ee Võsul

Järelevalvespetsialist

 

Tiit Jõgi   
Tiit Jõgi

509 8813

 

tiit.jogi@haljala.ee

Haljalas

E 9-12

Maakorraldusspetsialist Siiri Püss
Siiri Püss

327 8231;
5695 5673

 

siiri.pyss@haljala.ee

Haljalas

E 9-16

Võsul

T eelneval kokkuleppel

Noorsootöötaja Raili Seiton

325 8649

 

vosu.noortekas@haljalavald.ee 

Võsul
Noorsootöötaja  Elisabeth Orgmets

325 0140  

 

haljala.noortekas@haljalavald.ee Haljalas
         
         
Majandusspetsialist Arvi Ööpik

518 2641

 

arvi.oopik@haljala.ee

Võsul

 

 

Toimetaja: RIINA MUST