Haljala valla 2017 eelarve

8.01.18

 Haljala valla 2017 aasta eelarve kinnitati

Haljala Vallavolikogu 21.02.2017 määrusega nr 66 "Haljala valla 2017. aasta eelarve kinnitamine"
EELARVEST KIIREMA ÜLEVAATE SAAMISEKS ON KOOSTATUD HALJALA VALLA 2017. AASTA EELAERVE LÜHIÜLEVAADE

 

Haljala valla 2017 aasta eelarve eelnõu menetlus:

1. 16. novembril 2016 kiitis Haljala Vallavalitsus heaks ja eistas volikogule menetlemiseks Haljala valla 2017 aasta eelarve EELNÕU.

Haljala valla 2017 aasta eelarve EELNÕU (uues redaktsioonis 14.02.2017 seisuga)

2. Haljala Vallavolikogu majandus- ja rahanduskomisjon otsustas 10. jaanuaril  2017 toetada Haljala valla 2017 aasta  eelarve eelnõu ja suunata Haljala valla 2017 aasta eelarve eelnõu I lugemisele.

3. Haljala Vallavolikogu 17.01.2017 istungil toimus Haljala valla 2017 aasta eelarve eelnõu esimene lugemine. Esimese lugemise käigus hääletati eelnõusse sisse kaasava eelarve muudatusettepanek, mille kohaselt on 2017 aastal kaasava eelarve summa 5000.- eurot.

Volikogu otsustas suunata eelnõu „Haljala valla 2017. aasta eelarve kinnitamine" II lugemisele ja määrata parandusettepanekute esitamise tähtajaks 6. veebruar 2017.a.

4. 8. veebruari istungil vaatas Haljala Vallavalitsus läbi 2017 aasta eelaerve eelnõule esitatud muudatusettepanekud ja esitas need volikogule menetlemiseks.

5. 14. veebruaril kiitis volikogu majandus- ja rahanduskomisjon muudatusettepanekud heaks  ning otsustas esitada Haljala valla 2017 aasta eelarve eelnõu volikogule uues redaktsioonis.

6. Haljala Vallavolikogu 21.02.2017.a määrusega nr 66 kinnitati Haljala valla 2017 aasta eelarve kogumahuga 4 513 915 (neli miljonit viissada kolmteist tuhat üheksasada  viisteist) eurot 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA