Eelarve 2020

13.06.21
Haljala valla 2020. aasta kinnitatud eelarve ja seletuskiri  (RT) 
Lühiülevaatega Haljala valla 2020. aasta eelarvest saad tutvuda SIIN

 

Haljala valla 2020. aasta lisaeelarve nr 1

Väljavõte Eelarve- ja majanduskomisjoni 6.08.2020 koosoleku protokollist nr 32

Väljavõte Haljala Vallavolikogu 18.08.2020 istungi protokollist nr 39

 

Haljala valla 2020. aasta eelarve menetluskäik

9.12.2019 vallavalitsus esitas Haljala valla 2020 aasta eelarve eelnõu volikogule menetlemiseks

väljavõte vallavalitsuse istungi protokollist nr 55

Haljala valla 2020 aasta eelarve eelnõu I lugemine

Eelarve

Seletuskiri

12.12.2019 eelarve- ja majanduskomisjon vaatas eelarve eelnõu üle ja nõustus projekti volikogule I lugemisele esitamisega. Ühtlasi esitati vallavalitsusele eelarve projekti muudatusettepanekud. Väljavõte komisjoni koosoleku protokollist nr 24.

17.12.2019 volikogu kinnitas eelarveprojekti I lugemise ja  suunas eelnõu komisjonidesse ning määras muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 14. jaanuari 2020. Väljavõte istungi protokollist nr 32

 

Eelarve projekti vaatasid üle ja esitasid oma muudatusettepanekud:

6.01.2020 haridus- ja noorsookomisjon

väljavõte komisjoni koosoleku protokollist nr 23

8.01.2020 kogukonnakomisjon

väljavõte komisjoni koosoleku protokollist nr 22

9.01.2020 kultuuri- ja spordikomisjon

väljavõte komisjoni koosoleku protokollist nr 25

10.01.2020 vallavalitsus

vallavalitsuse istungi protokoll nr 2

13.01.2020 sotsiaalkomisjon

Väljavõte komisjoni koosoleku protokollist nr 20

14.01.2020 keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjon

väljavõte komisjoni koosoleku protokollist nr 27

 

15.01.2020 eelarve- ja majanduskomisjon esitas oma seisukohad muudatusettepanekute suhtes vallavalitsusele. Väljavõte koosoleku protokollist nr 25 ja protokolli lisa

22.01.2020 vallavalitsus vaatas esitatud ettepanekud ning eelarve- ja majanduskomisjoni seisukohad üle ning saatis muudetud eelnõu volikogule II lugemisele. Väljavõte vallavalitsuse istungi protokollist nr 4

Haljala valla 2020 aasta eelarve eelnõu II lugemine

määruse eelnõu

2020 eelarve tabel

eelarve seletuskiri

28.01.2020 volikogu kinnitas eelarve eelnõu II lugemise ja suunas eelnõu vallavalitsusele lõppredaktsiooni vormistamiseks. Väljavõte istungi protokollist nr 33

11.02.2020 eelarve- ja majanduskomisjon vaatas eelarve eelnõu lõppversiooni üle ja saatis selle volikogule kinnitamiseks. Väljavõte koosoleku protokollist nr 26

Haljala valla 2020 aasta eelarve eelnõu III lugemine

Haljala valla 2020 aasta eelarve kinnitamine

Eelarve tabel

seletuskiri

18.02.2020 volikogu kinnitas valla 2020. aasta eelarve. Väljavõte istungi protokollist nr 34

 

 

Toimetaja: KENT KERNER