Haljala valla eelarve 2021

 15. detsember 2020 esitas Vallavalitsus Haljala valla 2021. aasta eelarve eelnõu Vallavolikogule menetlemiseks.

Eelnõu koos lisadega leitav dokumendiregistrist.