Haljala valla eelarve

Haljala valla 2021. aasta II lisaeelarve

Haljala valla 2021. aasta teine lisaeelarve Riigi Teatajas.

Haljala valla 2021. aasta II lisaeelarve menetluskäik

17.11.2021 esitas vallavalitsus valla 2021. aasta II lisaeelarve projekti volikogule menetlemiseks. Istungi protokoll

14.12.2021 vaatas majanduskomisjon eelnõu üle. Koosoleku protokoll

21.12.2021 kinnitas volikogu valla teise lisaeelarve. Istungi protokoll

 

Haljala valla 2021. aasta I lisaeelarve

Haljala valla 2021. aasta esimene lisaeelarve Riigi Teatajas.

Haljala valla 2021. aasta I lisaeelarve menetluskäik

09.06.2021 esitas vallavalitsus 2021. aasta I lisaeelarve projekti volikogule menetlemiseks. Väljavõte istungi protokollist.

17.06.2021 vaatas eelarve- ja majanduskomisjon lisaeelarve eelnõu üle. Istungi protokoll

29.06.2021 kinnitas vallavolikogu esimese lisaeelarve. Istungi protokoll

 

Haljala valla 2021. aasta eelarve

Haljala Vallavolikogu 16. veebruari määrus nr 87 " Haljala valla 2021. aasta eelarve"  Riigi Teatajas.

Haljala valla 2021. aasta eelarve menetluskäik

 

15.12.2020 esitas vallavalitsus 2021. aasta eelarve projekti volikogule menetlemiseks. Viide dokumendiregistrile.

7.01.2021 toimunud eelarve- ja majanduskomisjoni koosolekul tegi komisjon eelarve projekti muudatusettepanekud. Väljavõte komisjoni koosoleku protokollist.

14.01.2021 vaatas vallavalitsus komisjonilt laekunud ettepanekud üle ja esitas muudetud eelnõu volikogule menetlemiseks. Väljavõte vallavalitsuse istungi protokollist.

19.01.2021 toimununud volikogu istungil läbis eelarve projekt I lugemise ja eelnõu suunati volikogu alatistele komisjonidele menetlemiseks. Ettepanekute esitamise tähtajaks määrati 8. veebruar 2021. Viide dokumendiregistrile ja väljavõte vallavolikogu istungi protokollist.

Toimusid eelarveprojekti arutelud volikogu alalistes komisjonides:

10.02.2021 vallavalitsuse istungil vaadati saabunud ettepanekud üle ja esitati need koos vallavalitsuse seisukohaga volikogu eelarve- ja majanduskomisjonile. Väljavõte istungi protokollist.

10.02.2021 vaatas eelarve- ja majanduskomisjon kõik saabunud ettepanekud ja vallavalitsuse seisukoha üle ja tegi ettepaneku saata muudetud eelarve projekt volikokku II lugemisele ja kinnitamisele. Väljavõte koosoleku protokollist. 

Eelarve eelnõu loeti volikogu 16. veebrari istungi päevakorda.

16.02.2021 kinnitas volikogu valla 2021. aasta eelarve. Väljavõte istungi protokollist ja volikogu kehtestatud määrus dokumendiregistris.