Haljala valla eelarve

Haljala valla 2022. aasta eelarve esimene lugemine toimus vallavolikogu 21. detsembri istungil. Eelarve eelnõu on avalikustatud 22. detsembrist 2021 kuni 10. jaanuarini 2022. Muudatusettepanekud tuleb esitada 10. jaanuariks 2022 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile haljala@haljala.eeEelarve eelnõu ja seletuskiri