Haljala valla 2022. aasta eelarve

Haljala valla 2022. aasta II lisaeelarve

 II lisaeelarve MÄÄRUS (Riigi Teatajas) ja SELETUSKIRI.

 

Haljala valla 2022. aasta II lisaeelarve menetluskäik:

03.11.2022 esitas vallavalitsus 2022. aasta II lisaeelarve projekti volikogule menetlemiseks. Viide istungi protokollile

08.11.2022 vaatas hariduskomisjon lisaeelarve eelnõu üle. Viide koosoleku protokollile

10.11.2022 vaatas kultuuri-, spordi- ja kogukonnakomisjon lisaeelarve eelnõu üle. Viide koosoleku protokollile

14.11.2022 vaatas sotsiaalkomisjon lisaeelarve eelnõu üle. Viide koosoleku protokollile

15.11.2022 vaatas majanduskomisjon lisaeelarve eelnõu üle ja tegi volikogule ettepaneku eelnõu ühe lugemisega vastu võtta. Viide koosoleku protokollile

22.11.2022 võttis vallavolikogu II lisaeelarve vastu. Viide istungi protokollile

Haljala valla 2022. aasta I lisaeelarve

I lisaeelarve MÄÄRUS (Riigi Teatajas) ja SELETUSKIRI.

Haljala valla 2022. aasta I lisaeelarve menetluskäik:

03.06.2022 esitas vallavalitsus 2022. aasta I lisaeelarve projekti volikogule menetlemiseks. Viide istungi protokollile

07.06.2022 vaatas hariduskomisjon lisaeelarve eelnõu üle. Viide koosoleku protokollile

14.06.2022 vaatas majanduskomisjoni lisaeelarve eelnõu üle. Viide koosoleku protokollile

21.06.2022 võttis vallavolikogu I lisaeelarve vastu. Viide istungi protokollile

Haljala valla 2022. aasta eelarve

 


Haljala valla 2022. aasta eelarve menetluskäik

 

29.11.2021 esitas vallavalitsus 2022. aasta eelarve projekti volikogule menetlemiseks. Viide istungi protokollile

14.12.2021 toimunud majanduskomisjoni koosolekul vaatas komisjon eelarve projekti läbi. Viide komisjoni koosoleku protokollile

21.12.2021 toimununud volikogu istungil läbis eelarve projekt I lugemise ja eelnõu suunati avalikustamisele ja volikogu komisjonidele läbivaatamiseks. Ettepanekute esitamise tähtajaks määrati 10. jaanuar 2022. Viide vallavolikogu istungi protokollile

 

Toimusid eelarveprojekti arutelud volikogu alalistes komisjonides:

05.01.2022 hariduskomisjonis. Viide komisjoni koosoleku protokollile

11.01.2022 sotsiaalkomisjonis. Viide komisjoni koosoleku protokollile

13.01.2022 kultuuri-, spordi- ja kogukonnakomisjonis. Viide komisjoni koosoleku protokollile

 

12.01.2022 vallavalitsuse istungil vaadati saabunud ettepanekud üle ja esitati need koos vallavalitsuse seisukohaga volikogu majanduskomisjonile. Viide istungi protokollile

18.01.2022 majanduskomisjon kõik saabunud ettepanekud ja vallavalitsuse seisukoha üle ja tegi ettepaneku saata muudetud eelarve projekt volikokku II lugemisele ja kinnitamisele. Viide komisjoni koosoleku protokollile

25.01.2022 kinnitas volikogu valla 2022. aasta eelarve. Viide istungi protokollile