Haljala valla 2023. aasta eelarve projekt

Haljala Vallavalitsus avalikustab Haljala valla 2023. aasta eelarve projekti vastavalt Haljala valla finantsjuhtimise korra paragrahv 4 lõikele 7: