Valdkonna kontaktid

11.10.21
NIMI AMET TELEFON E-POST
Avo Bergström majandus- ja hankejuht +372 5621 7200 avo.bergstrom@haljala.ee
Merje Verhovitš planeerimis- ja keskkonnaspetsialist +372 505 1127 merje.verhovits@haljala.ee
  ehitusspetsialist    
Tiit Jõgi järelevalvespetsialist +372 509 8813 tiit.jogi@haljala.ee
Siiri Püss maakorraldusspetsialist +372 5695 5673 siiri.pyss@haljala.ee

Haljala Vallavolikogu keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjon

Anti Puusepp

esimees

+372 526 4235

anti.puusepp@palms.eu   

Margus Punane

aseesimees

+372 504 9998

margus.punane@uusmaa.ee

üldmeil

 

 

kmpk@haljala.ee

 

 Riigilõiv ehitus- ja kasutuslubade väljastamise eest tasuda Haljala vallavalitsuse arvelduskontole:
   EE291010502009480009 (SEB Pank) ja EE492200221011363010 (Swedbank)

Selgitusse palume märkida ehitise nimetuse ja aadressi.

Riigilõivu tasumise aluseks on riigilõivuseadus.

 

Toimetaja: KENT KERNER