Eisma küla Hansumetsa mü DP

21.09.20

Eisma küla Hansumetsa kinnistule (katastritunnus 88703:002:1632) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 15.septembri 2011 korraldusega nr 319 detailplaneeringu koostamine. 

Eesmärgiks on sihtotstarbe muutmine elamumaaks, kinnistu jagamine, ehitusõiguse määramine ja taristu lahendamine.

DP on vastu võetud vallavalitsuse 04.01.2012 korraldusega nr 4.

DP avalik väljapanek toimub 01 veebruarist kuni 15.veebruarini 2012.

DP asendiplaan  (muudetud 21.09.2020)
DP trassid(muudetud 21.09.2020)
DP seletuskiri (muudetud 21.09.2020)

Toimetaja: KULDAR PÄRN