EL toetusega projektid
2.07.19

Võsu ranna puhkeala tugitaristu rajamine

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) investeeringutoetuse on saanud projekt „Võsu ranna puhkeala tugitaristu rajamine". Projekti kogumaksumus on 724 346,74 eurot, kaasrahastajana panustab Euroopa Regionaalarengu Fond 511098,42 euroga, omaosalus on 213248,34 eurot.

Projekti tulemusena paraneb Võsu rannaala üldine ilme ja lisanduvad atraktiivsed võimalused rannapuhkuse veetmiseks. Võsu rand (kokku on ranna-ala 20 ha) on suveperioodil Lääne-Virumaa populaarseim rand. Puhkajad eelistavad külastada supluskohtasid, kus on tagatud kõik vajalikud tingimused: puhas merevesi ja hooldatud liivarand, rannavalve, riietuskabiinid, kaasaegsed tualetid ja pesemisvõimalused, mitmekesised atraktsioonid nii lastele kui täiskasvanutele.

Projekti tulemusena uuenenud Võsu ranna-alal on mänguväljakud, liumägi, välja ehitatud nõuetekohane valgustatud parkla arvestades puhkepiirkonna vajadusi (parkimiskohad turismibussidele), kaks randa teenindavat abihoonet (WC-d, dušid), pumptrack rula, triki-ja tõukerataste kasutajatele, korvpalli- ja rannajalgpalliväljak, atraktsioonina lisandunud veeratas, virgestusala (välijõusaal), lamamisplatvorm, infotahvlid rannaala kaardiga. 

Ehitustööde kavandatav algus on 2019.aasta sügisel, tööde valmimise lõpptähtaeg on 01.veebruar 2021.

Toimetaja: KULDAR PÄRN