Haljala Valla Sõnumid

Haljala valla piirkondlik häälekandja on "Haljala Valla Sõnumid", mis ilmub iga kuu esimestel päevadel (orienteeruvalt 1.-5. kuupäev). Lehte levitatakse tasuta ning see on mõeldud jõudma iga vallaelaniku postkasti.

Kaastööd ja reklaamisoovid saata iga kuu 15. kuupäevaks aadressile leht@haljalavald.ee

Trükiarv on 2100, millest kojukandesse läheb veidi alla 2000 infolehe.

Lehte küljendab Ajakirjastus OÜ, trükib trükikoda Printall ja kojukannet teostab Omniva.

Alates 1. veebruarist 2021 kehtib uus hinnakiri infolehes Haljala Valla Sõnumid reklaami avaldamisele. HINNAKIRI 
REKLAAMIMÕÕDUD JA -PINDADE NÄIDISED
Haljala valla infolehe Haljala Valla Sõnumid väljaandmise põhimõtted

 

TOIMETAJA:

Kent Kerner

avalike suhete spetsialist

tel +372 5194 7655

e-post kent.kerner@haljala.ee