Alustatud hanked

Avatud riigihanke ja lihthanke hankedokumendid on avaldatud Riigihangete registris.

Väikehanke saadetakse vähemalt kolmele pakkujale ja hankedokumendid avaldatakse valla kodulehel.