Haljala vallavalitsuse ametnike haridus ja eriala

AMETIKOHT

TEENISTUJA

HARIDUSTASE

ERIALA

Rahandusosakond

finantsjuht

 

 

 

Haridus- ja kultuuriosakond

haridusjuht

Kristi Tomingas

rakenduskõrgharidus

õigus

avalike suhete spetsialist

Kent Kerner

keskharidus, kõrgharidus omandamisel

haldus- ja ärikorraldus

Vallakantselei

vallasekretär

Riina Must

kõrgharidus

haldusjuhtimine

kantseleispetsialist

Marika Sundla

rakenduskõrgharidus

sotsiaaltöö

teabespetsialist

Marju Kirsipu

kesk-eriharidus

kontrolör-kassapidaja

teabespetsialist

Ingrid Nurmsalu

keskharidus 

 

Sotsiaalosakond

sotsiaaltöö juht

Airi Öösalu

kõrgharidus (magistrikraad)

sotsiaaltöö

sotsiaaltööspetsialist

Urve Vogt

rakenduskõrgharidus

sotsiaaltöö

sotsiaaltööspetsialist

Eha Veem

kõrgharidus

sotsiaaltöö

lastekaitsespetsialist

Helgi Vassar

rakenduskõrgharidus

gestaltpsühhoterapeut

Majandus- ja planeerimisosakond

majandusspetsialist

Martti Sikka

rakenduskõrgharidus

hoonete ehitus

arendus- ja kogukonnaspetsialist

Anneli Kivisaar

kõrgharidus

avalik haldus

ehitusspetsialist

Heldur Veidenbaum

kõrgharidus (magistrikraad)

puidutehnoloogia

planeerimis- ja keskkonnaspetsialist

Merje Verhovitš

rakenduskõrgharidus

tehnoökoloogia

järelevalvespetsialist

Tiit Jõgi

rakenduskõrgharidus

politsei, jurist

maakorraldusspetsialist

Siiri Püss

kõrgharidus

geodeesia

 


Andmed ametnike hariduste kohta avalikustatakse lähtuvalt Avaliku teabe seadusest (alus §28).