Haljala vallavalitsuse ametnike haridus ja eriala

AMETIKOHT

TEENISTUJA

HARIDUSTASE

ERIALA

finantsjuht

Reet Keskküla

kõrgharidus (magistrikraad)

ärijuhtimine (spetsialiseerumisega finantsjuhtimisele)

raamatupidaja

Johanna-Laurita Iljušin

rakenduskõrgharidus majandusarvestus

haridusjuht

Kristi Tomingas

rakenduskõrgharidus

õigus

avalike suhete spetsialist

Kent Kerner

kõrgharidus omandamisel

haldus- ja ärikorraldus

vallasekretär

Riina Must

kõrgharidus

haldusjuhtimine

kantseleispetsialist

Marika Sundla

rakenduskõrgharidus

sotsiaaltöö

teabe- ja andmehaldur Alo Karus rakenduskõrgharidus informaatika

teabespetsialist

Marju Kirsipu

kesk-eriharidus

kontrolör-kassapidaja

teabespetsialist

Ingrid Nurmsalu

keskharidus 

 

sotsiaaltöö juht

Airi Öösalu

kõrgharidus (magistrikraad)

sotsiaaltöö

sotsiaaltööspetsialist

Urve Vogt

rakenduskõrgharidus

sotsiaaltöö

sotsiaaltööspetsialist

Eha Veem

kõrgharidus

sotsiaaltöö

lastekaitsespetsialist

Helgi Vassar

rakenduskõrgharidus

gestaltpsühhoterapeut

majandusspetsialist

Martti Sikka

rakenduskõrgharidus

hoonete ehitus

arendus- ja kogukonnaspetsialist

Anneli Kivisaar

kõrgharidus

avalik haldus

ehitusspetsialist

 

 

 

planeerimis- ja keskkonnaspetsialist

Merje Verhovitš

rakenduskõrgharidus

tehnoökoloogia

järelevalvespetsialist

Tiit Jõgi

rakenduskõrgharidus

politsei, jurist

maakorraldusspetsialist

Siiri Püss

kõrgharidus

geodeesia

 


Andmed ametnike hariduste kohta avalikustatakse lähtuvalt avaliku teabe seadusest (alus §28).