Eisma küla Hansumetsa mü DP

26.11.20

Eisma küla Hansumetsa kinnistule (katastritunnus 88703:002:1632) algatati Vihula Vallavalitsuse 15.septembri 2011 korraldusega nr 319 detailplaneeringu koostamine. 

Eesmärgiks on sihtotstarbe muutmine elamumaaks, kinnistu jagamine, ehitusõiguse määramine ja taristu lahendamine.

DP on vastu võetud vallavalitsuse 04.01.2012 korraldusega nr 4.

DP asendiplaan  (muudetud 21.09.2020)
DP trassid(muudetud 21.09.2020)
DP seletuskiri (muudetud 21.09.2020)

Nähtavusskeem 

Eisma küla, Hansumetsa maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja arutelu protokoll ja tulemus

Detailplaneering kehtestati Haljala Vallavalitsuse 18.11.2020 korraldusega nr 538.

Toimetaja: KULDAR PÄRN