Võsu rannaala ehitusega alustati

Juuni hakul alustas Revin Grupp OÜ Võsu rannaala ehitustöödega. Ehitusöödega plaanitakse ühele poole saada 20. oktoobriks, kuid kogu projekti elluviimise tähtaeg on 1. veebruaril 2021.

Ehitustööde käigus renoveeritakse ka rannaparkla, mis loodetakse kasutusse võtta juuli viimastel päevadel.

Parkida saab sellel perioodil valdaval Eha tänaval ja sadama parklas. Ettevalmistused käivad ka rannaparkla kõrval asuva maa-ala kasutusele võtmiseks. Haljala valla majandus- ja hanke juhti Annes Naani sõnul pole muretsemiseks põhjust, sest vajadusel saab ajutiselt kasutusele võtta ka muid haljasalasid.

Rannaala ehitustööde teostamist toetab 511098,42 euroga Euroopa Regionaalarengu Fondi piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meede.

Toimetaja: KATRIN KIVI

Lääne-Viru maakonna kohalike omavalitsuste liikuvusuuringu läbiviimine

4.12.19

Lääne-Virumaa kuus kohalikku omavalitsust (Haljala vald, Rakvere vald, Tapa vald, Vinni vald, Viru-Nigula vald ja Väike-Maarja vald) esitasid Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK) ühistaotluse „Üldplaneeringu koostamiseks vajalike uuringute ja analüüside" taotlusvooru. Uuringu läbiviimist rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetmest „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" ning omafinantseeringu osa projektis katavad uuringus osalevad partnerid võrdsetes osades oma eelarvetest.

Eesmärk ja tulemus: Uuringu tulemustega pannakse alus maakonnas avaliku ruumi ning inimeste liikumisharjumuste kujundamisele otstarbekate ja jätkusuutlike lahenduste suunas.

Uuringu tulemused on aluseks avaliku ruumi, liikuvusteenuste ja säästvate liikumisviiside arendamisele. Uuringu andmeid kasutatakse Lääne-Viru maakonna kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisel avaliku ruumi ja elanike liikumise (sh ühistranspordi) otstarbekaks ja jätkusuutlikuks korraldamiseks.

Projekti sisu: Lääne-Viru maakonnas koostavad hetkel valla üldplaneeringut kuus kohalikku omavalitsust: Haljala vald, Rakvere vald, Tapa vald, Vinni vald, Viru-Nigula vald ja Väike-Maarja vald. Projekti raames viiakse ühiselt läbi liikuvusuuring, mis annab olulise sisendi nii avaliku ruumi kui ka transpordi paremaks korraldamiseks valdades. Uuringutulemusi kasutatakse sisendina üldplaneeringu koostamisel. Uuringu läbiviimise projektijuht on Viru-Nigula vallavalitsus.

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: Euroopa Liidu Sotsiaalfond, Riigi Tugiteenuste Keskus.

Projekti maksumus: selgub täpsemalt pärast lihthanke läbiviimist, toetuse osa on 30 000 eurot.

Projekti periood: 01.11.2019-01.07.2020 (eeldatav abikõlblikkuse tähtaeg).

Lisainfo/hetkeseis: uuringu läbiviija selgitatakse välja lihthankemenetluses.

Toimetaja: KATRIN KIVI
EL toetusega projektid

Võsu ranna puhkeala tugitaristu rajamine“

2.07.19

Võsu ranna puhkeala tugitaristu rajamine

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) investeeringutoetuse on saanud projekt „Võsu ranna puhkeala tugitaristu rajamine". Projekti kogumaksumus on 724 346,74 eurot, kaasrahastajana panustab Euroopa Regionaalarengu Fond 511098,42 euroga, omaosalus on 213248,34 eurot.

Projekti tulemusena paraneb Võsu rannaala üldine ilme ja lisanduvad atraktiivsed võimalused rannapuhkuse veetmiseks. Võsu rand (kokku on ranna-ala 20 ha) on suveperioodil Lääne-Virumaa populaarseim rand. Puhkajad eelistavad külastada supluskohtasid, kus on tagatud kõik vajalikud tingimused: puhas merevesi ja hooldatud liivarand, rannavalve, riietuskabiinid, kaasaegsed tualetid ja pesemisvõimalused, mitmekesised atraktsioonid nii lastele kui täiskasvanutele.

Projekti tulemusena uuenenud Võsu ranna-alal on mänguväljakud, liumägi, välja ehitatud nõuetekohane valgustatud parkla arvestades puhkepiirkonna vajadusi (parkimiskohad turismibussidele), kaks randa teenindavat abihoonet (WC-d, dušid), pumptrack rula, triki-ja tõukerataste kasutajatele, korvpalli- ja rannajalgpalliväljak, atraktsioonina lisandunud veeratas, virgestusala (välijõusaal), lamamisplatvorm, infotahvlid rannaala kaardiga. 

Ehitustööde kavandatav algus on 2019.aasta sügisel, tööde valmimise lõpptähtaeg on 01.veebruar 2021.

Toimetaja: KULDAR PÄRN