Hääletamistulemuste kindlakstegemine

16.05.19

Hääletamissedelite ülelugemine toimub

27. mail 2019 kell 10:00 Haljala vallamajas, Mere tn 6, Võsu.

 

Valla või linna häältelugemiskomisjoni ülesandeid Euroopa Parlamendi valimistel täidab kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses sätestatud korras moodustatud valla või linna valimiskomisjon.

Haljala valla valimiskomisjon:

komisjoni esimees vallasekretär Riina Must tel 5089464

komisjoni aseesimees     Anneli Kivisaar

komisjoni liikmed            Mare Rosen

                                         Urmas Punga

                                         Klaarika Adonov

asendusliige                    Urve Vogt

 

Toimetaja: RIINA MUST

Euroopa Parlamendi valimiste korraldamisest Haljala vallas

29.04.19

Haljala vallas on kaks valimisjaoskonda:

valimisjaoskond nr 1, asukohaga Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald (Võsu Rannaklubi hoone)

valimisjaoskond nr 2, asukohaga Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Haljala vald (Haljala Rahvamaja)

 

Valimistoimingud

Euroopa Parlamendi valimistel on hääletamisõigus Eesti kodanikul, kes on valimiste päevaks saanud 18-aastaseks, Eesti kodakondsust mitteomaval Euroopa Liidu kodanikul kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht on Eestis, see tähendab tema elukoha aadressiandmed on kantud Eesti Rahvastikuregistrisse ning kellelt tema päritoluriigis ei ole hääletamisõigust ära võetud.

 

Siseministeerium saadab hiljemalt 5. maiks igale valijale valijakaardi. Kuni 15. maini võib valija, kes ei ole saanud valijakaarti või kelle andmetes on vigu, pöörduda avaldusega vallasekretäri poole.

 

16.-19. mail on võimalik hääletada maakonnakeskustes. Meie maakonnas on selleks Rakvere linna valimisjaoskond nr 2. Valimisjaoskond asub Lääne-Virumaa Keskraamatukogu ruumides (Lai tn 7, Rakvere). Hääletamine algab kell 12 ja lõpeb kell 20.

 

Elektrooniline hääletamine algab 16. mail kell 9  ja kestab ööpäevaringselt kuni 22. mai kella 18.

 

Kõikides jaoskondades toimub eelhääletamine esmaspäevast 20. maist kuni kolmapäeva 22. maini. Hääletamine algab kell 12 ja lõpeb kell 20.

 

Valimispäeval 26. mail 2019 algab hääletamine kell 9 ja lõpeb kell 20.

 

Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda kodus hääletamist esitades vallavalitsusele või otse jaoskonnakomisjonile kirjaliku avalduse.

Valimispäeval kella 9st kuni 14ni võib valija esitada kodus hääletamise taotluse telefoni teel jaoskonnakomisjonile. Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest selle esitajat.

 

Valimisjaoskonda nr 1, asukohaga Võsu Rannaklubi, Mere tn 6, Võsu alevik kuuluvad:

Võsu kant - Võsu alevik ja Koljaku küla;

Vergi - Sagadi kant - Natturi, Pedassaare, Pihlaspea, Vergi, Altja, Mustoja, Oandu, Tepelvälja, Lauli, Sagadi, Kakuvälja, Lobi, Lahe ja Koolimäe külad;

Käsmu kant – Käsmu küla;

Võhma - Palmse kant - Muike, Palmse, Võsupere, Metsanurga, Sakussaare, Vatku, Tõugu, Võhma, Ilumäe, Joandu, Uusküla, Aasumetsa, Korjuse ja Eru külad.

Valimisjaoskond korraldab eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.

 

Valimisjaoskond nr 2, asukohaga Haljala Rahvamaja, Tallinna mnt 13, Haljala alevik kuuluvad:

Haljala kant - Haljala alevik, Vanamõisa, Idavere, Lihulõpe, Auküla, Võle, Tatruse ja Kisuvere külad;

Aaspere kant - Aaspere, Kärmu, Liiguste, Kavastu, Sauste ja Kõldu külad;

Essu kant - Essu, Aasu ja Põdruse külad;

Varangu kant - Varangu, Pehka, Kandle ja Aaviku külad;

Annikvere – Vihula kant - Vila, Villandi, Adaka, Metsiku, Salatse, Annikvere, Noonu, Karula, Haili, Vihula, Tiigi, Kosta ja Paasi külad;

Karepa kant - Rutja, Karepa, Tidriku, Toolse, Andi, Eisma, Kiva, Vainupea ja Pajuveski külad.

Valimisjaoskond korraldab eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.

Valimisjaoskonnas saavad hääletada valijad kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Haljala valla täpsusega.

 

Kogu info valimiste korraldamise kohta on leitav www.valimised.ee. Valijatele on tööajal avatud infotelefon 631 6633.

Toimetaja: KATRIN KIVI