Haljala Kooli ehitus

Koolihoone ehituse küsimuste lahendamise komisjoni protokollid on leitavad Haljala vallavalituse dokumendiregistrist.

Projekteeritava Haljala Kooli mudel - vaata videot!

Haljala Kooli välialad - vaata maastikuarihtektuurilahenduse projekti!

Meediakajastus:

27. oktoober 2020 Virumaa Teatajas

7. oktoober 2020 Virumaa Teatajas

17. september 2020 Virumaa Teatajas

25. märts 2020 Virumaa Teatajas

18. märts 2020 Virumaa Teatajas

31. detsember 2019 Virumaa Teatajas