Hankemenetlused

« Tagasi

Hinnapakkumise päring „Essu raamatukogu katlamaja katuse avariiremont”

JUHISED PAKKUJALE

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Käesoleva pakkumise eesmärk on kõige soodsama Pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija poolt pakkumiskutses esitatud tingimustele.

 

1.2 Hankija: Haljala Vallavalitsus, Mere tn 6, Võsu alevik, 45501 Haljala vald,
 tel. 325 8639, haljala@haljala.ee.

 

1.3 Hanke korraldamise eest vastutab majandus- ja hankejuht Arvo Sirel tel +372 5621 7200, 32 78 238, e-mail: arvo.sirel@haljala.ee.

 

1.4  Andmed objekti kohta

Asukoht: Pargi tn 5, Essu küla, Haljala vald 

Lühikirjeldus: Essu külas pargi tn 5 asuva Essu raamatukogu katlamaja katuse osa avariiremont ((katlamaja katuse korstna läbiviigu uuendamine) korstnaplekkide vahetamine, korstna ümbruse eterniitplaatide kontroll ja katkiste plaatide vahetamine, kinnituskohtade tihendamine, harjapleki vahetamine, vajadusel räästa pehkinud puitosa osaline  vahetamine. Ehitusjääkide utiliseerimine.)

 

1.5 Pakkumuse keel eesti keel.

 

1.6 Pakkumuse hind esitatakse eurodes.

 

1.7  Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg

1.7.1 Pakkumus esitada e-postile haljala@haljala.ee hiljemalt 14.12.2020. a kell 09.00-ks.

 

1.8 Tööde teostamise aeg

1.8.1 Tööd teostamine 17.-31.12.2020.

 

1.9 Pakkumise kehtivus

1.9.1 Pakkumine peab olema kehtiv 30 päeva.

 

1.11 Pakkumuste tagasilükkamine

1.11.1 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju väiksem, et hange ei ole võimalik selle hinnaga. Tagasilükkamise põhjendab hanke eest vastutav isik.

1.11.2 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju suurem, et hange ületab Hankija vahendid ja hange ei ole selle hinnaga Hankijale otstarbekas. Tagasi-lükkamise põhjendab hanke eest vastutav isik.

 

2. PAKKUMUSTE  HINDAMINE

Pakkumuse hindamise viib läbi majandus- ja hankejuht Arvo Sirel. Eduka pakkumise väljaselgitamisel võrreldakse pakkumusi hindade alusel.

 

3. HINDAMISKRITEERIUMID

Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.