Hankemenetlused

« Tagasi

Hinnapakkumise päring „Sagadi külas riigiteele nr 17182 paarispeatuse rajamine”

JUHISED PAKKUJALE

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva pakkumise eesmärk on kõige soodsama Pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija poolt pakkumiskutses esitatud tingimustele.

1.2 Hankija: Haljala Vallavalitsus, Mere tn 6, Võsu alevik, 45501 Haljala vald,
 tel. 325 8639, haljala@haljala.ee.

1.3 Hanke korraldamise eest vastutab majandus- ja hankejuht Arvo Sirel tel. 56 217 200, 32 78 238, e-mail: arvo.sirel@haljala.ee

1.4  Andmed objekti kohta:

Asukoht: Sagadi küla, Haljala vald 

Lühikirjeldus: Sagadi külas riigiteele 17182 Palmse-Sagadi ristumiskoht teega 17177 paarispeatuse rajamine (lisatud skeem ja teostusjoonis).

Vaadata tööprojekt: Lisa. Bussipeatuste tüüpjoonis. 

1.5 Pakkumuse keel eesti keel.

1.6 Pakkumuse hind esitatakse eurodes .

1.7  Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg.

1.7.1 Pakkumus esitada e-postile haljala@haljala.ee hiljemalt 7.12.2020.a kell 10.00-ks.

1.8 Tööde teostamise aeg

1.8.1 Tööd teostamine 9.-18.12.2020.

1.9 Pakkumise kehtivus

1.9.1 Pakkumine peab olema kehtiv 60 päeva.

 

1.10 Pakkumuste tagasilükkamine

1.10.1 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju väiksem, et hange ei ole võimalik selle hinnaga. Tagasilükkamise põhjendab hanke eest vastutav isik.

1.10.2 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju suurem, et hange ületab Hankija vahendid ja hange ei ole selle hinnaga Hankijale otstarbekas. Tagasi-lükkamise põhjendab hanke eest vastutav isik.

 

2. PAKKUMUSTE  HINDAMINE

Pakkumuse hindamise viib läbi majandus- ja hankejuht Arvo Sirel. Eduka pakkumise väljaselgitamisel võrreldakse pakkumusi hindade alusel.

 

3. HINDAMISKRITEERIUMID

Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.