Jäätmejaamad ja pakendikogumismkohad

Jäätmejaamade lahtioleku ajad

 

Jäätmejaam

Võsu

(Võsu alevik, Spordi tn 16)

Haljala

(Haljala alevik, Rakvere mnt 19a)

Esmaspäev 15.00-18.00 8.00-14.30
Teisipäev 8.30-14.30 15.00-18.00
Reede 8.00-12.30 13.00-18.00
Laupäev 13.00-17.00 8.30-12.30
 
Jäätmejaamades võetakse vastu kodumajapidamisetes tekkivat paberit ja kartongi, plastikuid, metalle, pakendeid, sealhulgas paber- ja kartongpakendeid, plastpakendeid, metallpakendeid, klaaspakendeid, lehtklaasi,  suurjäätmeid, tekstiili, elektroonikajäätmeid, sõiduauto rehve, biolagunevad aia jäätmeid, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmeid, töödeldud puitu, pliiakusid, akusid ja patareid, ravimeid, nakkusohtlike jäätmeid, kemikale, happeid, leeliseid, värvi-, laki- ja liimijäätmeid, õlijäätmeid, õlifiltreid, luminestsentslampe ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmeid, ohtlikke aineid sisalduvad või nendega saastunud pakendeid ja asbesti sisaldavaid jäätmeid (ainult Haljala jäätmejaamas).
 
Jäätmejaama minemise meelespea
 

1. Jäätmete aia taha panek rangelt keelatud, kaamera valve.
2. Oma jäätmed tuleb panna ise vastavalt märgistatud konteinerisse, platsi operaatori juhiste järgi.
3. Ohtlike jäätmete vastuvõtu kogused on ühe inimese kohta kuni 20kg aastas. 
4. Rehvid, üks hooaeg kuni 10tk. Ei võeta vastu veoauto rehve ega põllumajandislikke rehve.
5. Ei võeta vastu ehitus jääke, kõik mis tekib ehitusest ja ehituse lammutusest.
5. Papp kastid peavad olema lahti võetud ja kokku pakitud, terveid kaste vastu ei võeta.
6. Penoplasti vastu ei võeta ühelgi kujul.
7. Lehtklaas ei tohi sisaldada värvilist klaasi, peeglit ega võõrkehasid, s.h mulda, lehti jms. Klaasi max mõõdud vastu võtmisel 1m x 1m.
8. Jäätmete kasti tõstmisel tekkinud praht tuleb ise ära koristada, vahendid olemas. 
9. Jäätmed tuleb vastavasse konteineriise kotist välja valada, et oleks näha mida toodi.

 
Lisainformatsioon tel 5137698.

Pakendikonteinerid

24.10.21

Pakendikonteinerite asukohad tabelina: Pakendikonteinerid

Kõikidesse segapakendi konteineritesse võib panna:

  • klaaspakendeid
  • plastikpakendeid
  • metallpakendeid
  • paber- ja papp-pakendeid
  • tetrapakendeid

Segapakendi konteinerisse ei sobi saastunud ja määrdunud pakendid, ohtlike ainete pakendid, lehtklaas, jäätise ja kommipaberid jms.

Kaardirakendus

 

Kaardirakenduses kasutatavad lühendid:

  • TVO- Tootjavastutusorganisatsioon OÜ
  • ETO- MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon
  • PR- Eesti Pakendiringlus

 

Toimetaja: KENT KERNER