5.08.19
!!! Haljala ja Võsu jäätmejaamad on SULETUD seoses operaatori vahetusega!
Uutest avamisaegadest anname teada esimesel võimalusel.
Toimetaja: KULDAR PÄRN
15.03.19

PAKENDID

Pakendikonteinerite asukohad tabelina: Pakendikonteinerid

Kõikidesse segapakendi konteineritesse võib panna:

  • klaaspakendeid
  • plastikpakendeid
  • metallpakendeid
  • paber- ja papp-pakendeid
  • tetrapakendeid

Segapakendi konteinerisse ei sobi saastunud ja määrdunud pakendid, ohtlike ainete pakendid, lehtklaas, jäätise ja kommipaberid jms.

Kaardirakendus

 

Kaardirakenduses kasutatavad lühendid:

  • TVO- Tootjavastutusorganisatsioon OÜ
  • ETO- MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon
  • PR- Eesti Pakendiringlus

 

Toimetaja: KULDAR PÄRN