Kaasav eelarve 2022

Haljala valla 2022. aasta kaasava eelarve hääletus toimus 6.-26. detsembrini 2021 elektrooniliselt keskkonnas VOLIS ja paberkandjal Haljala vallamajas (Mere tn 6, Võsu alevik) ning teenuskeskuses (Rakvere mnt 3, Haljala alevik).

Hääletuses said osa võtta kõik vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Haljala vallas.

Kaasava eelarve komisjoni ettepanekul suunati hääletusele kuus ettepanekut:

NR

ETTEPANEK

1

Korvpalli viskemasin

2

Haljala aleviku avaliku mänguväljaku laiendamine väikelastele sobivate atraktsioonide ja kiikedega

3

Ehitada Haljala Rahvamaja puhkealale lastele ja noortele mõeldud madalseiklusrada

4

Võsu laululava renoveerimine

5

Parkimise korraldamine Käsmus

6

Mustoja külaplatsi elavdamine pingi ja valgustusega

 

Kokku esitati kaasava eelarve rakendamiseks 13 ettepanekut:

1. Discgolfi (kettagolfi) rada

2. Korvpalli viskemasin

3. Haljala aleviku avaliku mänguväljaku laiendamine väikelastele sobivate atraktsioonide ja kiikedega

4. Haljala kalmistu peavärava remont

5. Eisma rannaala korrastamine

6. Ehitada Haljala Rahvamaja puhkealale lastele ja noortele mõeldud madalseiklusrada

7. Ohutult randa (trepp Võsu randa)

8. Lepiku tee taastusremont

9. Võsu laululava renoveerimine

10. Vergi bussipeatuse kõrval asuva sorteeritud prügi kogumise platsi kaasajastamine

11. Mustoja külaplatsi elavdamine pingi ja valgustusega

12. Eisma külas jalgtee taastamine (Kabelitee) mere äärde pääsemiseks

13. Parkimise korraldamine Käsmus

 

Hääletusest võttis osa 696 inimest, kellest 664 andsid oma hääle läbi VOLIS keskkonna.

Hääletamistulemused olid järgnevad:

ETTEPANEKU NR

PABERHÄÄLED

E-HÄÄLED

KOKKU

1

0

15

15

2

0

9

9

3

2

290

292

4

30

329

359

5

0

16

16

6

0

5

5

KOKKU

32

664

696

 

51,6 protsenti nendest häältest ehk 359 häält läksid Võsu laululava renoveerimise ettepaneku toetuseks. Ettepaneku eesmärgiks on renoveerida amortiseerunud laululava selliselt, et see sobiks ülejäänud rannataristuga ning parandaks rannaala visuaalset väljanägemist.

Kaasava eelarve eesmärgiks on anda elanikele võimalus valla eelarves määratud summa osas kaasa rääkida ning teha ettepanekuid kogukondadele olulistel teemadel. Kaasava eelarve suurus on 10 000 eurot.

 

Loe uudist kaasava eelarve tulemustest SIIT.