Käsmu küla Ranniko/Laane tee 9a DP

28.12.17

Käsmu küla Ranniko/Laane tee 9a maaüksusele (92201:014:1401; suurus 0,45ha) on algatatud Vihula Vallavalitsuse  11.11.2008 korraldusega nr 1539 detailplaneeringu koostamine.

DP eesmärk: tehnovõrkude ja kommunikatsioonide lahendamine.

 

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 11.02.2010 otsusega nr 48.

DP asendiplaan

DP lähteplaan

DP hoonestus

DP seletuskiri

Toimetaja: MADIS TÄNAVA