Käsmu küla Salu tn 1b DP

28.12.17

Käsmu küla Salu 1b kinnistule (katastritunnus 92201:014:1173) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 31.08.2011 korraldusega nr 302 detailplaneeringu koostamine.

Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamule ja kahele abihoonetele, taristu lahendamine.

 

DP on vastu võetud Vihula Vallavalitsuse 27.03.2012 korraldusega nr 135.

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 10.05.2012 otsusega nr 172.

DP asendiplaan

DP põhiplaan

DP tugiplaan

DP trassid

DP seletuskiri

Vaade 1
Vaade 2

Toimetaja: MADIS TÄNAVA