Käsmu küla veetootmise rekonstrueerimine

12.03.18

 

KIK logo

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsusega 9.06.2015 kaasrahastatakse Keskkonnaprogrammist OÜ Vihula Valla Veevärgi projekti "Käsmu küla veetootmise rekonstrueerimine".

Projekti raames rajatakse Käsmu külla uus joogiveepuurkaev koos veetöötlusega. Rajatav veetöötlus ühendatakse Käsmu olemasoleva veevõrguga Hundisoo, Põllu, Laane ja Lille tänavate kaudu.

Projekti tulemusena tagatakse joogivee kvaliteedi vastavus nõuetele ning parandatakse veevärgi varustuskindlust.

Projekti elluviimiseks vajalikud hanked viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas:
https://riigihanked.riik.ee/

Projekti tegevused:
Joogivee puurkaevu rajamine
Puurkaevu rajab riigihankes 168014 edukaks pakkujaks tunnistatud AS Vensen (Kontakisik: Ain Rahnel +372 506 2579 ain@vensen.ee). Puurkaevu rajamistööd toimuvad eeldatavalt Veebruar-Märts 2016.

Veetorustike projekteerimis ja ehitustööd
Torustiku projekteerimistööd on lõpetatud. Ehitustööd viiakse läbi alates maist 2016 Põllu, Laane, Lille ja Hundisoo tänavatel. Tööde teostaja on AS Terrat. Projektijuht Gustav Teder: tel +372 5666 7734, gustav@terrat.ee. Hankelepingu tähtaeg on November 2016.

Puurkaevpumpla/Veetöötlusjaama projekteerimis ja ehitustööd
Hange veetöötlusjaama rajamiseks kuulutatakse välja peale puurkaevu toorvee analüüside tulemuste selgumist, eeldatavalt Juunis 2016

Omanikujärelevalve.
Ehitustööde omanikujärelevalvet teostab AS Infragate Eesti. Projektijuht Sven Küün: tel +372 56 667 980, sven.kyyn@infragate.ee.
 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA