Käsmu, Lainela mü DP

29.01.19

Käsmu külas, Lainela maaüksusele (katastritunnus 92201:014:0004) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 25.04.2017 korraldusega nr 132 detailplaneeringu koostamine.

Planeeringuala suurus on 2,7 ha. Detailplaneeringu eesmärk on planeeringuala 2-3 elamukrundiks jagamine, kruntide ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning juurdepääsude, tehnovõrkude ja -rajatiste määramine.

 

Detailplaan ja tehnovõrgud

sihtotstarbed

seletuskiri

 

Käsmu küla Lainela DP on kehtestatud Haljala Vallavalitsuse 20.09.2018 korraldusega nr 483.

Toimetaja: KULDAR PÄRN