Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020–2031

29.01.21

Haljala Vallavolikogu 30. novembri 2020. aasta määrusega nr 82 kinnitati Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2031 (edaspidi ÜVK arendamise kava).

ÜVK arendamise kava lisafailid leitavad Dropbox kaustast.

 


ÜVK arendamise kava menetlus volikogus ja avalik väljapanek:

Haljala Vallavolikogu kiitis 29.09.2020 heaks Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020–2031 (ÜVK AK)  ja finantsanalüüsi ning suunas avalikule väljapanekule.

ÜVK arendamise kava avalik väljapanek toimus 5.-26. oktoober 2020. Avalikustamise perioodi jooksul esitati kokku 12 ettepanekut - Esitatud ettepanekud koos vallavalituses ja juhtivkomisjoni seisukohtadega.

Ettepanekute arutamiseks korraldati kaks avalikku arutelu:

28. oktoobril 2020 Võsul - Avaliku arutelu protokoll 28.10.2020 Võsu   Osalejate reg leht 

29. oktoobril 2020 Haljalas - Avaliku arutelu protokoll 29.10.2020 Haljala      Osalejate reg leht

Toimetaja: KENT KERNER

Haljala valla jäätmekava 2021-2026

29.01.21

Haljala Vallavolikogu võttis 19. jaanuaril 2021. a vastu määruse nr 86, millega kinnitati Haljala valla jäätmekava aastateks 2021-2026.

Jäätmekava on leitav Riigi Teatajast.

 


 

Haljala valla jäätmekava 2021-2026 menetlus volikogus ja avalik väljapanek:

Haljala Vallavolikogu kiitis 15.09.2020 heaks Haljala valla jäätmekava 2021-2026 eelnõu ja suunas avalikule väljapanekule.

Haljala valla jäätmekava 2021-2026 avalik väljapanek toimus 15. oktoobrist kuni 15. novembrini.

Haljala valla jäätmekava 2021-2026 kohta avaliku väljapaneku jooksul laekunud ettepanekute arutamiseks korraldati avalik arutelu:

24. novembril 2020 Haljalas

25. novembril 2020 Võsul

Avalikustamise perioodi jooksul laekunud ettepanekud koos Vallavalitsuse seisukohaga on leitavad dokumendiregistrist.

Toimetaja: KENT KERNER