HALJALA VALLAVALITSUS

24.01.23

Registrikood: 75013144
Aadress: Rakvere mnt 3, Haljala alevik 45301 Lääne-Virumaa
Võsu teenuskeskus aadressil Mere tn 6, Võsu alevik, 45501 Lääne-Virumaa
Üldtelefon325 8630 | 510 6244
E-post: haljala@haljala.ee
Arvelduskontod:
Swedbank EE492200221011363010
LHV EE327700771005278328
SEB EE291010502009480009 

Vallavalitsuse ja teenuskeskus on avatud:

E ja K 8.00-16.00
T ja N 8.00-17.00
Reedeti teenindatakse kodanikke telefoni ja e-posti teel 8.00-14.00.
Toimetaja: ALEXEY DEMIN
30.01.23
Palume Haljala vallavalitsusele esitada arveid üksnes
e-arvetena
(XML-formaadis).
Pressikontakt: 
Kent Kerner
kommunikatsioonijuht
+372 5194 7655
kent.kerner@haljala.ee
Toimetaja: ALEXEY DEMIN

Haljala vallavalitsuse teenistujate kontaktandmed

30.03.23

VALLAVANEM

  

Nimi ja ametikoht

Vastutusvaldkond

Kontakt

Vastuvõtt

Anti Puusepp

vallavanem

üldjuhtimine, valla arengu strateegiline planeerimine, valla esindamine

anti.puusepp@haljala.ee

526 4235

Eelneval kokkuleppel

 

VALLAKANTSELEI

Ingrid Nurmsalu

kantseleispetsialist

üldtelefonile ja -meilile vastamine, asjaajamine ja dokumendiringlus, rahvastikuregister, perekonnaseisutoimingud, endise Vihula piirkonna jäätmeregistri pidamine

ingrid.nurmsalu@haljala.ee

510 6244

E, K kl 8-16; 
T, N kl 8-17

Marju Kirsipu

kantseleispetsialist

asjaajamine ja dokumendiringlus, perekonnaseisutoimingud, rahvastikuregister, maamaks, Haljala piirkonna jäätmeregistri pidamine

marju.kirsipu@haljala.ee

5336 4212

E, K kl 8-16; 
T, N kl 8-17

Marika Sundla

kantselei vanemspetsialist

vallavolikogu ja volikogu komisjonide töö korralduslik ja tehniline teenindamine, asjaajamise ja dokumendihalduse korraldamine ning arendamine

marika.sundla@haljala.ee

5787 7255

Eelneval kokkuleppel

Kent Kerner

kommunikatsioonijuht

vallavalitsuse kommunikatsioon, välissuhtlus, valla infolehe toimetamine, mainekujundus, vallavalitsuse personalitöö

kent.kerner@haljala.ee

5194 7655

Eelneval kokkuleppel

Alexey Demin

IT arendusspetsialist

IT-alaste arendusprojektide juhtimine, infotehnoloogilise toe osutamine, infosüsteemide häireteta töö ja infoturbe tagamine ja IT-valdkonnaga seonduvate küsimuste lahendamine

alexey.demin@haljala.ee

524 6856

Eelneval kokkuleppel

Kristi Tomingas

vallasekretär

Puhkusel 03.-10.04.2023

vallakantselei juhtimine, vallavalitsuse ja -volikogu juriidiline nõustamine, dokumentide õiguspärasuse kontrollimine, andmekaitsespetsialist

kristi.tomingas@haljala.ee

5787 7535

Eelneval kokkuleppel

 

FINANTSTEENISTUS

Reet Keskküla

finantsjuht

finantsteenistuse juhtimine, valla eelarve ja eelarvestrateegia, aruandlus

reet.keskkyla@haljala.ee

5787 7875

Eelneval kokkuleppel

Johanna-Laurita Iljušin

raamatupidaja (TL)

raamatupidamine, palgaarvestus, arvete väljastamine

johannalaurita.iljusin@haljala.ee

5646 3173

Eelneval kokkuleppel

Sirje Laigu

raamatupidaja (TL)

raamatupidamine, palgaarvestus, arvete väljastamine

sirje.laigu@haljala.ee

5656 6930

Eelneval kokkuleppel

 

EHITUS- JA KESKKONNATEENISTUS

Janika Merisalu

planeerimisspetsialist

detailplaneeringute menetlemine, üldplaneeringu koostamine

janika.merisalu@haljala.ee

505 1127

Eelneval kokkuleppel

Ametikoht täitmata

maakorraldusspetsialist

maakorraldus, koha-aadressid, sundvaldused 5695 5673 Eelneval kokkuleppel

Lea Mägi

keskkonnaspetsialist

keskkonnaalaste küsimuste lahendamine, jäätmekäitlus, raieloa taotlused, hajaasustuse programm, keskkonnaalane järelevalve, kodutud loomad

lea.magi@haljala.ee

5669 4496

Eelneval kokkuleppel

Tiit Jõgi

ehitusspetsialist

ehituslubade ja -teatiste ning kasutusloa taotluste menetlemine, projekteerimistingimuste taotluste menetlemine, ehitusjärelevalve

tiit.jogi@haljala.ee

509 8813

Eelneval kokkuleppel

 

HARIDUS- JA SOTSIAALTEENISTUS

Vastuvõtuaegadest erineval ajal toimub vastuvõtt ainult eelneval kokkuleppel ametnikuga.

Annika Kapp

haridus- ja sotsiaalteenistuse juht

Puhkusel 27.-31.03.2023

haridus- ja sotsiaalteenistuse juhtimine, haridus- ja noorsootööküsimused, valdkonna strateegiline juhtimine

annika.kapp@haljala.ee

5361 8907 

Eelneval kokkuleppel

Airi Öösalu

sotsiaaltöö juht

sotsiaalhoolekandealase töö korraldamine, sotsiaalnõustamine, valdkonna projektid

airi.oosalu@haljala.ee

5646 2167

Haljalas: K kl 9-12

Võsul: T kl 12-15

Reelika Semmel

sotsiaaltööspetsialist

sotsiaalteenuste korraldamine, abivajaduse hindamine, eakate ja erivajadustega isikute juhtumid, sotsiaalnõustamine

reelika.semmel@haljala.ee

5669 4345

Haljalas: E kl 9-12

Võsul: eelneval kokkuleppel

Helgi Vassar

lastekaitsespetsialist 

vanemate hooldusõiguse küsimused, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine, eestkoste seadmise küsimused, perede nõustamine

helgi.vassar@haljala.ee

5344 8069

Haljalas: E kl 9-12

Võsul: eelneval kokkuleppel

Liis Kütt

toetuste spetsialist

haridus- ja sotsiaalvaldkonna toetuste taotluste menetlemine, nõustamine toetustega seotud küsimustes, sotsiaalnõustamine, sotsiaaltranspordi osutamise korraldamine

liis.kytt@haljala.ee

5656 6931

Haljalas: E kl 9-12; N kl 13-15
Võsul: K 12-15

Marge Tambik

hooldustöötaja (TL)

hooldusteenuste osutamine

marge.tambik@haljala.ee

5664 4131

Eelneval kokkuleppel

Katrin Perve

hooldustöötaja (TL)

hooldusteenuste osutamine

katrin.perve@haljala.ee

5663 2439

Eelneval kokkuleppel

Helve Moor

hooldustöötaja (TL)

hooldusteenuste osutamine

helve.moor@haljala.ee

5660 6850

Eelneval kokkuleppel

Kristina Nurmetalu

juhtumikorraldaja (TL)

NEET noorte toetamine

kristina.nurmetalu@haljala.ee

5388 5910

Eelneval kokkuleppel

 

ARENDUSTEENISTUS

Anneli Kivisaar

arendus- ja kogukonnaspetsialist

arendusprojektid, MTÜ-de toetamine ja taotluste menetlemine, kultuurikorraldus

anneli.kivisaar@haljala.ee

525 1127

Eelneval kokkuleppel

 

HALJALA VALLA MAJANDUSKESKUS

Avo Bergström

majanduskeskuse juht

majanduskeskuse juhtimine, hangete korraldamine, teede hooldus, vallavara hooldamine, ehitus- ja remonttööde korraldamine, haljasalade korrashoiu korraldamine, tänavavalgustus

avo.bergstrom@haljala.ee

5621 7200