HALJALA VALLAVALITSUS

26.10.23

Registrikood: 75013144
Aadress: Tallinna mnt 13, Haljala alevik 45301 Lääne-Virumaa
Võsu teenuskeskus aadressil Mere tn 6, Võsu alevik, 45501 Lääne-Virumaa
Üldtelefon325 8630 | 510 6244
E-post: haljala@haljala.ee
Arvelduskontod:
Swedbank EE492200221011363010 LHV EE327700771005278328 
SEB EE291010502009480009 COOP EE164204278627316905 

Haljala Vallavalitsus võtab vastu üksnes e-arveid!

Vallavalitsus ja teenuskeskus on avatud:

E ja K 8.00-16.00
T ja N 8.00-17.00
Reedeti teenindatakse kodanikke telefoni ja e-posti teel 8.00-14.00.
Toimetaja: ALEXEY DEMIN
3.11.23
Pressikontakt: 
Kent Kerner
arendus- ja kommunikatsioonijuht 
+372 5194 7655
Kent.Kerner@haljala.ee
Isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes saate pöörduda: andmekaitse@haljala.ee

Toimetaja: KENT KERNER

Haljala vallavalitsuse teenistujate kontaktandmed

13.06.24

Vallavalitsuse teenistujate vastutusvaldkonnad on leitavad nimele klikates

VALLAVANEM

Nimi Amet Telefon E-post
Anti Puusepp
×

Anti Puusepp

Amet: vallavanem
Telefon: 526 4235
E-post: Anti.Puusepp@haljala.ee
Vastuvõtt: Eelneval kokkuleppel
Tegevusvaldkond: üldjuhtimine, valla arengu strateegiline planeerimine, valla esindamine
Haridus: kõrgem
Eriala: insener (magister)
vallavanem 526 4235 Anti.Puusepp@haljala.ee

VALLAKANTSELEI

Nimi Amet Telefon E-post
Ingrid Nurmsalu
×

Ingrid Nurmsalu

Amet: kantseleispetsialist
Telefon: 510 6244
E-post: Ingrid.Nurmsalu@haljala.ee
Vastuvõtt: Võsul: E, K kl 8-16 ja T, N kl 8-17
Ametijuhend
Tegevusvaldkond: üldtelefonile ja -meilile vastamine, asjaajamine ja dokumendiringlus, rahvastikuregister, perekonnaseisutoimingud, endise Vihula piirkonna jäätmeregistri pidamine
Haridus: keskharidus
kantseleispetsialist 510 6244 Ingrid.Nurmsalu@haljala.ee
Marju Kirsipu
×

Marju Kirsipu

Amet: kantseleispetsialist
Telefon: 5336 4212
E-post: Marju.Kirsipu@haljala.ee
Vastuvõtt: E, K kl 8-16; T, N kl 8-17
Ametijuhend
Tegevusvaldkond: asjaajamine ja dokumendiringlus, perekonnaseisutoimingud, rahvastikuregister, maamaks, Haljala piirkonna jäätmeregistri pidamine
Haridus: kesk-eriharidus
Eriala: kontrolör-kassapidaja
kantseleispetsialist (puhkusel 10.-25.06.2024) 5336 4212 Marju.Kirsipu@haljala.ee
Marika Sundla
×

Marika Sundla

Amet: kantselei vanemspetsialist
Telefon: 5787 7255
E-post: Marika.Sundla@haljala.ee
Vastuvõtt: Eelneval kokkuleppel
Ametijuhend
Tegevusvaldkond: vallavolikogu ja volikogu komisjonide töö korralduslik ja tehniline teenindamine, asjaajamise ja dokumendihalduse korraldamine ning arendamine
Haridus: kõrgem
Eriala: sotsiaaltöö
kantselei vanemspetsialist 5787 7255 Marika.Sundla@haljala.ee
Kristi Tomingas
×

Kristi Tomingas

Amet: vallasekretär
Telefon: 510 6244
E-post: Kristi.Tomingas@haljala.ee
Vastuvõtt: Eelneval kokkuleppel
Ametijuhend
Tegevusvaldkond: vallakantselei juhtimine, vallavalitsuse ja -volikogu juriidiline nõustamine, dokumentide õiguspärasuse kontrollimine, andmekaitsespetsialist
Haridus: kõrgem, valla- ja linnasekretäride kutsetunnistus
Eriala: õigus
vallasekretär 510 6244 Kristi.Tomingas@haljala.ee

FINANTSTEENISTUS

Nimi Amet Telefon E-post
Mairi Uiboaed
×

Mairi Uiboaed

Amet: finantsjuht
Telefon: 5787 7875
E-post: Mairi.Uiboaed@haljala.ee
Vastuvõtt: Eelneval kokkuleppel
Ametijuhend
Tegevusvaldkond: finantsteenistuse juhtimine, valla eelarve ja eelarvestrateegia, aruandlus
Haridus: kõrgem (magister)
Eriala: majandusarvestus, keskkonnakorraldus
finantsjuht 5787 7875 Mairi.Uiboaed@haljala.ee
Johanna-Laurita Iljušin
×

Johanna-Laurita Iljušin

Amet: raamatupidaja (TL)
Telefon: 5646 3173
E-post: Johannalaurita.Iljusin@haljala.ee
Vastuvõtt: Eelneval kokkuleppel
Ametijuhend
Tegevusvaldkond: raamatupidamine, palgaarvestus, arvete väljastamine
Haridus: kõrgem
Eriala: majandusarvestus
raamatupidaja (TL) (puhkusel 17.-21.06.2024) 5646 3173 Johannalaurita.Iljusin@haljala.ee
Marju Holzmann
×

Marju Holzmann

Amet: pearaamatupidaja (TL)
Telefon: 5656 6930
E-post: Marju.Holzmann@haljala.ee
Vastuvõtt: Eelneval kokkuleppel
Ametijuhend
Tegevusvaldkond: raamatupidamine, palgaarvestus, arvete väljastamine
Haridus: kõrgem
Eriala: raamatupidamine
pearaamatupidaja (TL) 5656 6930 Marju.Holzmann@haljala.ee

ARENDUS- JA KOMMUNIKATSIOONITEENISTUS

Nimi Amet Telefon E-post
Kent Kerner
×

Kent Kerner

Amet: arendus- ja kommunikatsioonijuht
Telefon: 5194 7655
E-post: Kent.Kerner@haljala.ee
Vastuvõtt: Eelneval kokkuleppel
Ametijuhend
Tegevusvaldkond: arendus- ja kommunikatsiooniteenistuse juhtimine, vallavalitsuse kommunikatsioon, välissuhtlus, valla infolehe toimetamine, mainekujundus, vallavalitsuse personalitöö, kriisikomisjoni asjaajamine
Haridus: keskharidus, kõrgharidus omandamisel
Eriala: haldus- ja ärikorraldus
arendus- ja kommunikatsioonijuht 5194 7655 Kent.Kerner@haljala.ee
Anneli Kivisaar
×

Anneli Kivisaar

Amet: arendus- ja kogukonnaspetsialist
Telefon: 525 1127
E-post: Anneli.Kivisaar@haljala.ee
Vastuvõtt: Eelneval kokkuleppel
Ametijuhend
Tegevusvaldkond: arendusprojektid, MTÜ-de toetamine ja taotluste menetlemine, kultuurikorraldus
Haridus: kõrgem
Eriala: avalik haldus
arendus- ja kogukonnaspetsialist  525 1127 Anneli.Kivisaar@haljala.ee
Alexey Demin
×

Alexey Demin

Amet: IT arendusspetsialist (TL)
Telefon: 524 6856
E-post: Alexey.Demin@haljala.ee
Vastuvõtt: Eelneval kokkuleppel
Ametijuhend
Tegevusvaldkond: IT-alaste arendusprojektide juhtimine, infotehnoloogilise toe osutamine, infosüsteemide häireteta töö ja infoturbe tagamine ja IT-valdkonnaga seonduvate küsimuste lahendamine, infoturbejuht
Haridus: kõrgem
Eriala: infotehnoloogia
IT arendusspetsialist (TL) 524 6856 Alexey.Demin@haljala.ee

EHITUS- JA KESKKONNATEENISTUS

Nimi Amet Telefon E-post
Janika Merisalu
×

Janika Merisalu

Amet: planeerimisspetsialist
Telefon: 505 1127
E-post: Janika.Merisalu@haljala.ee
Vastuvõtt: Eelneval kokkuleppel
Ametijuhend
Tegevusvaldkond: detailplaneeringute menetlemine, üldplaneeringu koostamine
Haridus: kõrgem
Eriala: maastikuarhitektuur
planeerimisspetsialist (puhkusel 17.-21.06.2024) 505 1127 Janika.Merisalu@haljala.ee
Lea Mägi
×

Lea Mägi

Amet: keskkonnaspetsialist
Telefon: 5669 4496
E-post: Lea.Magi@haljala.ee
Vastuvõtt: Eelneval kokkuleppel
Ametijuhend
Tegevusvaldkond: keskkonnaalaste küsimuste lahendamine, jäätmekäitlus, raieloa taotlused, hajaasustuse programm, keskkonnaalane järelevalve, kodutud loomad
Haridus: kõrgem
Eriala: keskkonnakaitse
keskkonnaspetsialist 5669 4496 Lea.Magi@haljala.ee
Tiit Jõgi
×

Tiit Jõgi

Amet: ehitusspetsialist
Telefon: 509 8813
E-post: Tiit.Jogi@haljala.ee
Vastuvõtt: Eelneval kokkuleppel
Ametijuhend
Tegevusvaldkond: ehituslubade ja -teatiste ning kasutusloa taotluste menetlemine, projekteerimistingimuste taotluste menetlemine, ehitusjärelevalve
Haridus: kõrgem
Eriala: politsei, jurist
ehitusspetsialist 509 8813 Tiit.Jogi@haljala.ee
Linda Kelu-Toome
×

Linda Kelu-Toome

Amet: maakorraldusspetsialist
Telefon: 5695 5673
E-post: Linda.KeluToome@haljala.ee
Vastuvõtt: Eelneval kokkuleppel
Ametijuhend
Tegevusvaldkond: katastriüksuste jagamised, liitmised, sundvaldused, servituudid, koha-aadressid
Haridus: kõrgem
Eriala: metsandus
maakorraldusspetsialist (puhkusel 17.-30.06.2024) 5695 5673 Linda.KeluToome@haljala.ee
Eve Ojala-Bakradze
×

Eve Ojala-Bakradze

Amet: eriplaneeringu projektijuht
Telefon: 5366 0375
E-post: Eve.OjalaBakradze@haljala.ee
Vastuvõtt: Eelneval kokkuleppel
Ametijuhend
Tegevusvaldkond: kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu menetluse korraldamine
Haridus: kõrgem (magister)
Eriala: riigiteadused

eriplaneeringu projektijuht (TL) 5366 0375 Eve.OjalaBakradze@haljala.ee

HARIDUS- JA SOTSIAALTEENISTUS

Nimi Amet Telefon E-post
Annika Kapp
×

Annika Kapp

Amet: haridus- ja sotsiaalteenistuse juht
Telefon: 5361 8907
E-post: Annika.Kapp@haljala.ee
Vastuvõtt: Eelneval kokkuleppel
Ametijuhend
Tegevusvaldkond: haridus- ja sotsiaalteenistuse juhtimine, haridus- ja noorsootööküsimused, valdkonna strateegiline juhtimine
Haridus: kõrgem
Eriala: sotsiaaltöö
haridus- ja sotsiaalteenistuse juht 5361 8907 Annika.Kapp@haljala.ee
Airi Öösalu
×

Airi Öösalu

Amet: sotsiaaltöö juht
Telefon: 5646 2167
E-post: Airi.Oosalu@haljala.ee
Vastuvõtt: Haljalas: K kl 9-12; Võsul: T kl 12-15
Ametijuhend
Tegevusvaldkond: sotsiaalhoolekandealase töö korraldamine, sotsiaalnõustamine, valdkonna projektid
Haridus: kõrgem
Eriala: sotsiaaltöö (magister)
sotsiaaltöö juht 5646 2167 Airi.Oosalu@haljala.ee
Sirle Nukk
×

Sirle Nukk

Amet: sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 5669 4345
E-post: Sirle.Nukk@haljala.ee
Vastuvõtt: Haljalas: E kl 9-12; Võsul: eelneval kokkuleppel
Ametijuhend
Tegevusvaldkond: sotsiaalteenuste korraldamine, abivajaduse hindamine, eakate ja erivajadustega isikute juhtumid, sotsiaalnõustamine
Haridus: kõrgharidus omandamisel
Eriala: sotsiaaltöö
sotsiaaltööspetsialist 5669 4345 Sirle.Nukk@haljala.ee
Helgi Vassar
×

Helgi Vassar

Amet: lastekaitsespetsialist
Telefon: 5344 8069
E-post: Helgi.Vassar@haljala.ee
Vastuvõtt: Haljalas: E kl 9-12; Võsul: eelneval kokkuleppel
Ametijuhend
Tegevusvaldkond: vanemate hooldusõiguse küsimused, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine, eestkoste seadmise küsimused, perede nõustamine
Haridus: kõrgem
Eriala: gestaltpsühhoterapeut
lastekaitsespetsialist (puhkusel 17.-21.06.2024) 5344 8069 Helgi.Vassar@haljala.ee
Liis Kütt
×

Liis Kütt

Amet: toetuste spetsialist
Telefon: 5656 6931
E-post: Liis.Kytt@haljala.ee
Vastuvõtt: Haljalas E kl 9-12; N kl 13-15
Ametijuhend
Tegevusvaldkond: haridus- ja sotsiaalvaldkonna toetuste taotluste menetlemine, nõustamine toetustega seotud küsimustes, sotsiaalnõustamine, sotsiaaltranspordi osutamise korraldamine
Haridus: kutsekeskharidus, kõrgharidus omandamisel
Eriala: sotsiaaltöö
toetuste spetsialist (puhkusel 10.-21.06.2024) 5656 6931 Liis.Kytt@haljala.ee
Marge Tambik
×

Marge Tambik

Amet: hooldustöötaja (TL)
Telefon: 5664 4131
E-post: Marge.Tambik@haljala.ee
Vastuvõtt: Eelneval kokkuleppel
Ametijuhend
Tegevusvaldkond: hooldusteenuste osutamine

hooldustöötaja (TL) 5664 4131 Marge.Tambik@haljala.ee
Katrin Perve
×

Katrin Perve

Amet: hooldustöötaja (TL)
Telefon: 5663 2439
E-post: Katrin.Perve@haljala.ee
Vastuvõtt: Eelneval kokkuleppel
Ametijuhend
Tegevusvaldkond: hooldusteenuste osutamine

hooldustöötaja (TL) 5663 2439 Katrin.Perve@haljala.ee
Töökoht täitmata
×

Töökoht täitmata

Amet: hooldustöötaja (TL)
Telefon: 5660 6850
E-post: haljala@haljala.ee
Vastuvõtt: Eelneval kokkuleppel
Ametijuhend
Tegevusvaldkond: hooldusteenuste osutamine

hooldustöötaja (TL) 5660 6850 haljala@haljala.ee

HALJALA VALLA MAJANDUSKESKUS

Nimi Amet Telefon E-post
Avo Bergström
×

Avo Bergström

Amet: majanduskeskuse juht
Telefon: 5621 7200
E-post: Avo.Bergstrom@haljala.ee
Tegevusvaldkond: majanduskeskuse juhtimine, hangete korraldamine, teede hooldus, vallavara hooldamine, ehitus- ja remonttööde korraldamine, haljasalade korrashoiu korraldamine, tänavavalgustus

majanduskeskuse juht 5621 7200 Avo.Bergstrom@haljala.ee