Koolimäe küla Sepa mü DP

22.12.17

Koolimäe küla Sepa kinnistule (katastritunnus 88703:001:1730) on Vihula Vallavalitsuse 03.mai 2011 korraldusega nr 149 algatatud detailplaneeringu koostamine.
Planeeritava ala suurus on 2,49 ha. Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine, ehitusõiguse määramine ja taristu lahendamine.

DP detailplaneeringu eskiiside tutvustamine ja arutelu toimus 04.mail 2012 algusega kell 10.00 Vihula vallamajas, Võsul, Mere tn 6.

DP asendiplaan

DP hoonestus

DP seletuskiri

DP kõlvikud

ehitise eskiis

Toimetaja: MADIS TÄNAVA